Artikkel

Oversetter EAT Lancet-rapporten for næringslivet

EAT Deloitte Business Translation 2019

Gjennom prosjektet undersøker Deloitte noen av de økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser anbefalingene i EAT Lancet vil kunne få for utvalgte aktører i den globale matvareindustrien dersom anbefalingene blir implementert frem mot år 2050.

EAT Lancet-kommisjonen lanserte rapporten som viste oss hva vi må spise for å være sunne - uten at det går på bekostning av planeten. For å snu en hel verdens spisevaner må løsningene - og maten - leveres fra en industri som står foran en omfattende og viktig omstilling. Matvareindustrien står på terskelen til å transformere sin produksjon, salg og distribusjon av mat.
 

Ser på økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser

Deloitte har inngått avtale med EAT om å lage en oppfølgingsrapport til EAT Lancet-rapporten. Dette er et pro-bono prosjekt av Deloitte som gjennomføres av prosjektdeltakere i over 10 land. Deloitte ønsker å bruke vår kompetanse og globale nettverk til ta del i denne debatten da vi ser at de globale utfordringene knyttet til både helse og bærekraft står høyt på agendaen hos mange av våre kunder.

Å hjelpe kundene våre med å løse utfordringer og utnytte muligheter knyttet til bærekraftagendaen er også i tråd med vår globale visjon om å utgjøre en positiv forskjell for samfunnet vi er en del av – en «Impact that matters».

Gjennom prosjektet undersøker Deloitte noen av de økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser anbefalingene i EAT Lancet vil kunne få for utvalgte aktører i den globale matvareindustrien dersom anbefalingene blir implementert frem mot år 2050. Rapporten ser også på konsekvenser for myndigheter, helsesektoren, finans og den globale økonomien som helhet.

Om EAT Deloitte Business Translation

Diskusjonsnotat
Matvarerevolusjonsdebatt under Arendalsuka

Onsdag 14. august inviterte Deloitte til debatt om matvarerevolusjonen; 

«Skal vi spise riktig må også noen produsere maten rett. Velkommen matvareindustri-revolusjon!».

Erik Wold (tidligere NRK) ledet samtalen og i panelet satt Olav Kjørven, Chief Strategy Officer EAT Foundation, Jan Bodd, gründer og partner i Scandza, Linn Brunborg, ernæringsekspert Orkla Norge, Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet, og Jonathan Farnell fra Deloitte som presenterte Eat Deloitte Business Translation-rapporten.

Se opptaket av presentasjonen og debatten.

Debatt på Arendalsuka

Se opptaket her
Last ned diskusjonsnotatet fra Arendalsuka

Dette dokumentet gir en kort presentasjon av intensjonen og noen foreløpige funn fra Deloittes EAT Lancet Business Translation-rapport som skal lanseres høsten 2019. Videre er det inkludert noen analyser knyttet til norsk kosthold og norsk matproduksjon. Deloittes kommende rapport er en global rapport som ikke vil gå inn i detaljerte funn om Norge. Samtidig med lansering av vår globale rapport, vil vi også lansere en dynamisk nettside hvor vi vil gjøre tilgjengelig statistikk og informasjon om matproduksjon og -forbruk samt tilhørende miljø- og helsepåvirkning i over 150 land.

For en oversikt over funnene i EAT Lancet-kommisjonens rapport, les deres summary report

 

Utvikler diagnoseverktøy

I tillegg til oppfølgingsrapporten, utvikler vi et diagnoseverktøy som vil gi oss et utgangspunkt for å tilby kundene våre en analysere av virksomhetenes modenhet sett opp imot kommisjonens anbefalinger. 

Om EAT Deloitte Business Translation

Diskusjonsnotat
Kort om EAT Lancet-kommisjonens mål

EAT Lancet-kommisjonen har definert ett overordnet mål om å sikre et sunt og bærekraftig kosthold som kan fø 10 milliarder mennesker i 2050. Dette kan løses gjennom to delmål:

  1. Delmål 1 handler om å fremme et kosthold som skal bidra til å optimalisere menneskets helse. Den anbefalte dietten består av frukt, grønnsaker, nøtter, grove kornprodukter, plantebasert protein som bønner, linser og nøtter, sunne planteoljer og moderate menger kjøtt, fisk, melkeprodukter, sukker og stivelse. Anbefalingen er overordnet på ulike grupper av mat, slik at kostholdet kan tilpasses ulike kulturer og individuelle preferanser.
  2. Det andre delmålet - bærekraftig matproduksjon - er et sett med øvre grenser for miljøpåvirkning fra den globale matproduksjon for seks ulike miljøparametere. Disse parameterne er klimagassutslipp (metan og lystgass fra biologiske prosesser i landbruket), forbruk av vann, landareal, nitrogen og fosfor, samt bevaring av biologisk mangfold. 

EAT Lancet Commission Summary Report

Trykk her

Les mer om hva EAT Deloitte Business Translation vil ta for seg og hvordan, samt foreløpige resultater, ved å laste ned diskusjonsnotatet.

Ta kontakt om du har spørsmål til samarbeidet med EAT, den kommende rapporten eller diagnoseverktøyet.

Var denne siden nyttig?