Artikkel

Teknologiske Utfordringer

Morgendagens bank

Deloitte har nylig lansert en internasjonal studie innen «retail banking». Studien tar for seg truslene bankbransjen står overfor som følge den av teknologisk utviklingen.

I møte med utfordringene etter finanskrisen og økende grad av re-regulering, har bankbransjen muligens blitt distrahert. De har ikke lagt merke til den endrede adferden blant kundene til å ta den alvorlig tidlig nok. Rapporten argumenterer for at bankenes tradisjonelle konkurransefortrinn gradvis svekkes, og at de står overfor noen tøffe valg hvis de skal være konkurransedyktig i den digitale tidsalderen. 

Les rapporten her

Var denne siden nyttig?