Artikkel

Yngre, digitale forbrukere setter dagsorden for det globale luksusvaremarkedet

Global Powers of Luxury Goods 2019

Markedet for luksusvarer viser vekst til tross for svakere utvikling i verdensøkonomien. Digitalisering og stadig flere fra Millennial-generasjonen og generasjon Z setter framtidens dagsorden.

Det globale markedet for luksusvarer er fortsatt gjenstand for vekst, til tross for lavere økonomisk vekst i større markeder som Kina og Euro-sonen, og en antatt tilsvarende utvikling i USA.
 

Betydelige investeringer i digital markedsføring

I en tid preget av raske endringer, har luksusvareselskapene begynt å følge med på framtidens nye forbrukergrupper. De foretar betydelige investeringer i digital markedsføring, og bruker stadig oftere sosiale medier for å komme i kontakt med kundene sine.

Selskapene tenker nytt omkring verdien av sterke og tradisjonsrike merkevarer for de nye kundene sine, og bruker en helhetlig og personlig tilnærming der de kun fokuserer på forbrukeren, selv før de velger kanal. For å gjøre dette må de støtte seg til digital teknologi.

I overgangen mellom det gamle og det nye må selskapene ta hensyn til at forbrukerne blir stadig mer opptatt av personvern. De prøver å snu dette til en mulighet gjennom å tilby kundene stadig mer personaliserte produkter og tjenester.

 

Syttiseks prosent vekst i salg av luksusvarer

Verdens 100 fremste luksusvareprodusenter genererte 247 milliarder US-dollar i inntekter i regnskapsåret 2017, sammenlignet med 217 milliarder US-dollar året før (en økning på 30 milliarder). Årlig vekst steg kraftig til 10,8 prosent, basert på et sammensatt valutajustert grunnlag, som var mye høyere enn veksten på 1 prosent året før. 76 prosent av selskapene rapporterte om vekst i salget av luksusvarer, og nesten halvparten av disse hadde en tosifret vekst i forhold til året før.

Rapporten drøfter trendene og drivkreftene i luksusvaresegmentet. Den antyder hvorfor luksusvareprodusentene bør være oppmerksom på de endringene de nye velstående kundegruppene fører med seg. Den gir også en oversikt over de 100 største luksusvareselskapene basert på offentlig tilgjengelige data for regnskapsåret 2017 (defineres her som 12-månedersperioden som avsluttes i juni 2018), og vurderer resultatene deres på tvers av geografi og produktsegmenter.
 

Hovedkonklusjonene i rapporten

  • I regnskapsåret 2017 var minimumsomsetningen for å komme med på listen over verdens 100 største luksusvareselskaper 218 millioner US-dollar, en økning på 7 millioner US-dollar fra regnskapsåret 2016, mens den gjennomsnittlige selskapsstørrelsen var 2,47 milliarder US-dollar 
  • De ti største selskapene sto for nesten halvparten (48,2 prosent) av det samlede salget av luksusvarer blant de 100 største selskapene, noe som er en økning på ett prosentpoeng sammenlignet med året før 
  • Frankrike har de største selskapene og er det landet som har best resultater, med en samlet salgsvekst på 18,7 prosent. Frankrike bidro også med størst andel av samlet salg blant de 100 største luksusvareselskapene 
  • Kosmetikk og parfyme var de beste sektorene i regnskapsåret 2017, med en salgsvekst på 16,1 prosent. Dette skyldtes i hovedsak en tosifret vekst i sju av de til sammen 11 selskapene i sektoren sammenliknet med året før
     

Last ned rapporten i sin helhet her. 

Global Powers of Luxury Goods 2019

Last ned rapporten her
Var denne siden nyttig?