Artikkel

Todelingen i forbrukervaremarkedet

Hvordan øke veksten og forberede seg på fremtiden med en mulig nedgangsperiode for døren?

Hvilke muligheter har forbrukervareselskapene til å skape økt vekst og forberede seg på fremtiden sett i lys av todelingen av inntektsnivå og trusselen om en mulig økonomisk nedgangsperiode?

I denne artikkelen ser vi på hvordan inntekt og økonomisk situasjon påvirker hva folk kjøper. I en tid med omfattende endringer i forbrukervaremarkedet og indikatorer som peker mot avtakende vekst, står forbrukervareselskapene overfor nye strategiske problemstillinger. Blant disse er hvordan man skal posisjonere varemerker for å lykkes i et marked der dagens forbrukere blir stadig mer digitale, hvordan man skal optimalisere produktporteføljen for å øke veksten i nye og tradisjonelle kanaler, og i stadig økende grad hvordan man skal kunne forberede seg på fremtiden stilt overfor en mulig nedgangsperiode.

 

Endret konkurranselandskap

Den digitale forbrukeren er opphavet til de store endringene som skjer i forbrukervarebransjen, og endrer konkurranselandskapet på tvers av alle forbrukervarekategorier. Dermed står forbrukervareselskapene overfor nye strategiske problemstillinger, blant annet hvordan man skal posisjonere varemerker for å lykkes i et marked der dagens forbrukere blir stadig mer digitale, hvordan man skal optimalisere produktporteføljen for å øke veksten i nye og tradisjonelle kanaler og i stadig økende grad hvordan man skal kunne forberede seg på fremtiden stilt overfor en mulig nedgangsperiode. Skal man lykkes med å skape vekst under dagens usikre økonomiske rammebetingelser, må man begynne med forbrukeren.

Med dette i bakhodet gjennomførte vi i november 2018 en undersøkelse av over 3000 forbrukere for å forstå hvilke faktorer som påvirker kjøpemønsteret deres, og spesielt hvordan inntektsgruppe og endring i økonomisk situasjon påvirker kjøpsatferden. Vi analyserte også resultatene for over 1100 varemerker for å forstå hvem som har lykkes med sin strategi i en tid stadig mer utpreget todeling av markedet.

Todelingen i forbrukervare-markedet

The consumer products bifurcation

Last ned rapporten her

Stadig tydligere inntektsskille

Det vi fant ut, var at inntektsskillet blir stadig mer tydelig, og at dette endrer kjøpsatferden ulikt for hver forbrukervarekategori. I hvor stor grad og hvorfor forbrukerne endrer pengebruken er forskjellig for de enkelte kategoriene, og de varemerkene som lykkes er de som forstår effekten av forbrukernes todelte atferd og hva som driver kategoriene. Men det ligger mer bak enn man skulle tro.

Resultatene av undersøkelsen viser at en opplevd endring i økonomisk situasjon driver frem endringer i kjøpsatferd, i alle grupper. Uansett hvilken inntektsgruppe man befinner seg i (også høyinntektsgruppen), er det mer sannsynlig at forbrukere som ser at deres økonomiske situasjon forverrer seg, reduserer pengebruken. Endringen i pengebruk var konsekvent uansett hvilken inntektsgruppe forbrukeren tilhørte.

Last ned rapporten ved å trykke her.

Deloitte Consumer

Les mer om vår handel- og industrigruppe her

Hold deg oppdatert
Var denne siden nyttig?