Artikkel

Trender i detaljhandelen 2019

En ny tid for detaljhandelen

Nedleggelse av butikker, konkurser, tap av arbeidsplasser og den svakeste julesesongen på ti år. 2018 var et hardt år for britisk varehandel, men er det virkelig bare dysterhet og pessimisme som rår i handlegatene? Hvis vi tar en titt bak de dramatiske overskriftene, ser vi tydelig en bransje som gjennomgår store omveltninger. Nye kanaler står for veksten etter hvert som de gamle taper terreng, og hele detaljhandelen forvandles.

I skvis mellom minkende etterspørsel og økende kostnader.

Detaljhandelen er en bransje under stort press. Mange detaljister har havnet i en lite komfortabel situasjon etter hvert som marginene skvises mellom minkende etterspørsel og økende kostnader.

Forbrukertilliten smuldrer bort
Forbrukertilliten gikk ned i andre halvår 2018, og med usikkerheten knyttet til de aktuelle Brexit-forhandlingene, nedgangen i verdensøkonomien, og en handelskrig mellom Kina og USA, er forbrukerne fortsatt forsiktige.

Kostnadene øker
Lønningene nådde sitt høyeste nivå på ti år i november 2018, og eiendomsskatt, råvarepriser og pensjoner ligger også fortsatt på et høyt nivå.

Kanalskift
Mot slutten av 2018 sto netthandel for 20 prosent av all detaljhandel. Selv om størsteparten av salget fortsatt skjer i butikkene, er den største veksten knyttet til handelen på nettet. For noen er det netthandel som raskt blir den viktigste kanalen, og med dette skiftet blir det behov for å balansere investeringsvekst med butikklønnsomhet.

For noen handler det allerede om å kjempe for å overleve
I fjor var det mange detaljister som skiftet fra en butikkbasert fortid til en digital framtid. Mens noen virksomheter blomstrer, strever etternølerne med å overleve.

Rekordnivå for salget
Prisavslagene i opptakten til og rett etter julen 2018 var både større og mer utbredt enn vi har sett de senere årene, med mer enn halvparten av alle klær på salg i perioden fram mot høytiden.

Flere butikknedleggelser
I året som gikk var det en kraftig økning i antall butikknedleggelser, etter hvert som detaljister under press har forsøkt å omstrukturere virksomhetene sine (netto 7 500 butikknedleggelser i 2018, en økning på 36 prosent sammenliknet med 2017).

Økning i konkurser og tvangsavviklinger
For de som ikke har vært i stand til å redusere kostnadsnivået sitt, har vi sett en økning i både antall konkurser og antall tvangsavviklinger.

Så hvordan var julen 2018?

Etter en Black Friday og Cyber Monday som slo alle rekorder, fikk handelen i desember en treg start. Likevel tyder uformelle rapporter på at aktivitetsnivået økte for mange like før jul, noe som førte til en blanding av vinnere og tapere.

Utsikter i 2019

2019 ser ut til å bli et usikkert år for britiske forbrukere. De makroøkonomiske utsiktene er positive, og alle forhold ligger til rette for økt forbruk, men det er likevel vanskelig å si med sikkerhet hva som vil skje, gitt at så mye avhenger av hva som vil skje i forbindelse med Storbritannias utmeldelse fra EU.
Trender i detaljhandelen 2019 – tre tema og ni trender for året som kommer

    1. Revolusjon i butikkene

I framtiden tror vi det vil bli færre, men bedre butikker. Med en redusert portefølje av butikker vil detaljistene kunne investere mer for å sikre at de butikkene de faktisk har dekker forbrukernes behov. I løpet av denne perioden med så store omveltninger i detaljisthandelen, har det vært økt innovasjon, og mange detaljister har benyttet anledningen til å revurdere den rollen deres fysiske butikker spiller når det gjelder å levere en samlet kundeopplevelse.

Nye butikkopplevelser
Samtidig som tradisjonelle detaljister stenger butikker og krymper butikkporteføljene sine, kommer en ny bølge av butikker med nye merker, nye tjenester og nye opplevelser til de kriserammede handlegatene.

Innovasjon i stor skala
Tradisjonelt har såkalte konseptbutikker vært små utsalg på nøye utvalgte steder, med mål om å teste nye konsepter og ny teknologi med begrenset risiko. Nå ser vi imidlertid at detaljistene driver innovasjon i større skala: De åpner større konseptbutikker – og hvem vart det som sa at detaljhandel i stort format er historie?

Ny definisjon på convenience
I dagligvaresektoren har innovasjonen dreid seg om små, urbane butikkformater, som sannsynligvis har større marginer å spille på, og som omdefinerer convenience basert på kundeopplevelse og bærekraft.

    2. En ny tid for detaljhandelen

Det er ikke bare butikkene som endrer seg. Etter hvert som forbrukernes handlemønster endrer seg, vil også forretningsmodellene i detaljhandelen endre seg for å tilpasse seg forbrukernes behov og atferd.

Mer gjenbruk og salg av brukte varer
En satsing på mer bærekraftig forbruk skaper muligheter for nye merkevarer, tjenester og plattformer med fokus på brukte varer og gjenbruk, etter hvert som forbrukere blir mer opptatt av resirkulering og gjenbruk av produktene de kjøper.

Det personlige preget
Forbrukere ønsker ikke bare å kjøpe produkter og følge moter, de vil også gjerne ha frihet til å uttrykke sin egenart og personlighet gjennom å etablere sitt eget personlige preg.

Sosial oppdagelse
Sosiale nettverk og medier er det nye butikkvinduet: Stedet der forbrukere leter etter ideer og inspirasjon. Med fremveksten av sosial oppdagelse, oppstår også den sosiale påvirkeren i detaljhandelen.

    3. Øst slår vest

Den selvbetjente dagligvarebutikken, det moderne varehuset og utviklingen av netthandel: Mange av de aller største nyskapingene innenfor detaljhandelen har vært utviklet i Vesten før de har blitt eksportert til resten av verden. Men selv om utviklingen i USA og Europa kanskje går raskere enn noen gang, går endringene i Østen, og særlig i Kina, enda raskere.

Kina leder an i netthandelsrevolusjonen
Kina har gått forbi USA som verdens største netthandelsmarked, og har fortsatt stort rom for videre vekst.

Det kinesiske forbrukermarkedet
Nye ideer og nyvinninger fra Kina får nå stadig større betydning over hele verden, fra framveksten av nye salgsbegivenheter som "Singles Day" til nye merkevarer og konsepter.

Morgendagens teknologi ... i dag
Kina er sannsynligvis verdensledende når det kommer til detaljistteknologi og evnen til å utvikle og markedsføre nyvinninger i stor skala, fra ledende teknologi for visuelle søk til helautomatiske lagre og butikker.
 

Var denne siden nyttig?

Relatert