Artikkel

2018 ble et vendepunkt for den globale varehandelen

Global Powers of Retailing 2019

«Global Powers of Retailing»-rapportern identifiserer de 250 største handelsbedriftene i verden basert på allment tilgjengelige data for FY17 - regnskapsåret som ble avsluttet i juni 2018. Hvordan yter disse på tvers av geografiske områder og produktsektorer? Rapporten gir også et globalt økonomisk perspektiv og ser på de 50 raskest voksende selskapene.

Viktige funn fra rapporten:

  • Omsetningsinntektene økte for 83 prosent av verdens 250 største forhandlere (208 selskaper).
  • Europa har flest topp 250-forhandlere, med 87 selskaper i regionen (34,8 prosent), og andelen av topp 250-inntektene var 33,8 prosent.
  • Verdens topp ti-forhandlere er mer globalt fokuserte, med operasjoner i gjennomsnitt i 13 land kontra ti for den overordnede topp 250. Europeiske forhandlere er fortsatt de mest globalt aktive ettersom de søker vekst utenfor sine modne hjemmemarkeder.
  • Fast-moving Consumer Goods (FMCG) er den største produktsektoren. De 138 selskapene (55,2 prosent av selskapene) genererte 66,2 prosent av salgsinntektene i FY2017.

Global Powers of Retailing

Les hele rapporten Global Powers of Retailing 2019 

Last ned rapporten her

Skift i den globale økonomien

Den globale økonomien er ved et vendepunkt. Frem til tidlig i 2018 hadde det vært en rekke positive hendelser, inkludert relativt sterk global økonomisk vekst, lav inflasjon, lave lånekostnader, enkel pengepolitikk i store markeder, utvinning i urolige vekstmarkeder og stigende eiendomspriser.

I 2018 ser vi at veksten avtar i Europa, Kina og Japan; inflasjonen akselerert i store markeder; lånekostnader økte som en konsekvens av at innflytelsesrike regjeringer startet et skifte i penge- og finanspolitikken; globale aksje- og råvarepriser falt; og store fremvoksende markeder opplevde betydelige valutaavskrivninger.

Skiftet i den globale økonomien kom delvis som en konsekvens av de politiske endringene i USA, hvor kombinasjonen av enklere finanspolitikk, strammere pengepolitikk og restriktiv handelspolitikk bidro til en endring i den globale økonomien. For detaljhandelen kan dette bety en svakere økning i forbruksveksten, høyere konsumpriser og endringer i den globale leverandørkjeden.

Deloitte Consumer

Les mer om vår handel og industri-gruppe

Hold deg oppdatert

Proteksjonisme hindrer investering og handel

I 2018 begynte den amerikanske regjeringen på en dramatisk endring i landets handelspolitikk for å minimere handelsunderskuddet.

Formålet med å legge på toll på utenlandske varer er å øke prisene og dermed redusere kjøpekraften til forbrukerne. Dermed vil de amerikanske forbrukerne heller se mot amerikanske produkter, som er fritatt tollen og dermed billigere enn konkurrentene. Toll blir derfor brukt som et middel for å kontrollere konkurransene – i tillegg til å genere statlige inntekter. Men det har sine konsekvenser, og Kina har blant annet truet med å gjengjelde tollsatsene på amerikanske varer, noe som ville ført til en fryktet handelskrig som ville hatt konsekvenser langt utover de to involverte landene.

Ved utgangen av 2018 hadde de nye tollsatsene ikke vært på plass lenge nok til å påvirke forbrukerne, men det kommer de til å gjøre. Det er bare et spørsmål om tid. Nye tollsatser og generell usikkerhet hadde en kjølende effekt på forretningsinvesteringer. I tillegg falt bestillingene for eksportvarer fordi virksomheter var bekymret for fremtidige konsekvenser av tollmuren og andre handelsrestriksjoner.

Store produsenter av forbruksvarer begynte også å se etter nye steder å sluttføre produksjonen sin for å unngå trollbarrierer.

 

Ingen endringer på topp ti listen fra tidligere år

Til tross for at det har skjedd store endringer i 2018, rakk ikke konsekvenser å slå virkelig inn i løpet av året. Topp ti-listen over de største detaljhandlerne i verden er derfor ikke ulik tidligere år. Det forventes at vi vil se større effekter av endringene i 2019. 

Verdens topp ti-detaljhandlere bidro med 31,6 prosentandel til topp 250s totale salgsinntekter i FY2017, en økning på 0,9 prosentpoeng fra år til år. De tre beste forhandlerne opprettholdt sine stillinger, mens Amazon hoppet opp to posisjoner til nummer fire med høyest omsetningsvekst på 25,3 prosent.

 

Topp ti har et større globalt fokus enn resten av topp 250

Felles for topp ti detaljhandlere er et global fokus, med operasjoner i gjennomsnittlig 13 land. For øvrige virksomheter på topp 250-listen er gjennomsnittet operasjoner i ti land. Den amerikanske supermarkedkjeden Kroger er fortsatt den eneste topp ti-forhandleren som ikke opererer internasjonalt på dette tidspunktet. 

Var denne siden nyttig?