Artikkel

Hvordan hjelpe norske forbrukere til å ta smartere valg?

Mange av aktørene i matvarebransjen har bærekraft på agendaen, gjerne med fokus på hvordan varene pakkes, lagres og transporteres. Vi som forbrukere sier at vi gjerne vil velge mer bærekraftig, men vet ikke helt hva og hvordan i en travel hverdag.

Deloitte har de siste ukene jobbet tett med norske forbrukere for å finne ut hvilke grep som må gjøres både fra dem selv, men ikke minst de som selger og produserer maten vi spiser for at vi faktisk agerer slik «Instagram versjonen» av oss selv sier at vi vil. Og hva er incentivene til dagligvareaktørene og produsentene, for det er vel ikke her de tjener de store pengene, eller?

Vi gikk rett til kilden og i kjent «co-creation» stil sammen med norske forbrukere kjører vi nå det vi kaller en D5 prosess for Retail og Consumer Products.

På bare 5 uker ser vi på:
• De 5 største uløste problemene
• De 5 viktigste teknologiene for å løse disse
• De 5 beste ideene
• De 5 markedskonseptene som kan være med på å løse problemene

Vi inviterer deg i dette nyhetsbrevet inn i prosjektet vårt via vår D5 Retail blogg der vi deler funn og refleksjoner underveis i prosjektet.

Sjekk den ut her! 

I neste nyhetsbrev får du høre mer om de faktiske resultatene.

Besøk bloggen

5 x 5
Var denne siden nyttig?