Bildet representer fast moving consumer goods.

Artikkel

Gjennomsnittlig selskapsstørrelse for de 250 største detaljistene har økt til USD 19,0 milliarder

De 250 største globale detaljistselskapene genererte til sammen USD 4,74 billioner i inntekter i løpet av regnskapsåret 2018, noe som er en kombinert vekst på 4,1 prosent, i henhold til den nye rapporten Global Powers of Retailing 2020 fra Deloitte Global.

– Utsiktene for verdensøkonomien og detaljhandelen er usikre i 2020, sier Dr. Ira Kalish, sjeføkonom i Deloitte Global. – Samlet økonomisk vekst antas å bli dempet, men positiv, med lavere forbruksvekst og inflasjon som holder seg på et lavt nivå i de fleste land.

Bemerkelsesverdig stabilt i detaljhandelen

Mot et bakteppe av handelsrestriksjoner i mange større markeder og lave lånekostnader, virker verdensøkonomien og detaljhandelen å være preget av usikkerhet i 2020. Samlet økonomisk vekst antas å bli dempet, men positiv, med lavere forbruksvekst og inflasjon som holder seg på et lavt nivå i de fleste land. Deloitte-rapporten Global Powers of Retailing 2020 ser på det globale økonomiske scenarioet og effekten på detaljhandelen.

I årets rapport ser vi på “rask statistikk” over fem år for de 250 største detaljistene i Global Powers of Retailing, for hvert år siden regnskapsåret 2013. Selv om det er enkeltselskaper som har vært gjenstand for betydelige endringer i i løpet av denne perioden, har det samlede nivået for de 250 største detaljistene vært bemerkelsesverdig stabilt. Både vekst i detaljomsetning, netto fortjenestemargin og internasjonalisering har holdt seg innenfor et relativt smalt intervall.


De 250 største i Global Powers of Retailing

Verdens ti største detaljister bidro med 32,2 prosent av de samlede inntektene til de 250 største i regnskapsåret 2018, noe som er en økning fra 31,6 prosent året før. Veksten til de ti største var høyere enn for de 250 største, henholdsvis 6,3 og 4,1 prosent. Kombinert netto fortjenestemargin for de ti største detaljistene var 0,5 prosentpoeng høyere enn året før, til tross for presset på detaljistene i form av intens konkurranse, økende arbeidskostnader, priskriger og investering i netthandel.

Minimumsinntekten for å bli inkludert på listen over de 350 største er USD 3,9 milliarder, en økning fra 3,7 milliarder året før, mens den gjennomsnittlige selskapsstørrelsen er USD 19 milliarder.

Med størst antall selskaper (136) på topp-250-listen, sto FMCG-sektoren¹ for 66,5 prosent av detaljinntektene i regnskapsåret 2018. Detaljistene i denne sektoren har størst gjennomsnittlig detaljomsetning (USD 23,2 milliarder i regnskapsåret 2018), men dette er en lavmarginsektor med den laveste netto fortjenestemarginen av alle sektorene (2,0 prosent i regnskapsåret 2018).

Europa har størst antall detaljselskaper på topp-250-listen, med 88 selskaper basert i regionen (34,4 prosent), som bidro med 34,4 prosent til samlet detaljomsetning i FY18. USA har de største selskapene med en gjennomsnittlig størrelse på USD 27,6 milliarder, noe som er mye høyere enn den gjennomsnittlige størrelsen på topp-250-listen på 19,0 milliarder USD.

– Når vi ser på resultatene til de 250 største detaljistene i en femårsperiode, viser det seg at det samlede nivået for de 250 største detaljistene vært bemerkelsesverdig stabilt, selv om det er enkeltselskaper som har vært gjenstand for betydelige endringer i i løpet av denne perioden, sier Vicky Eng, sektorleder for detaljhandel, grossisthandel og distribusjon i Deloitte Global. – Både vekst i detaljomsetning, netto fortjenestemargin og internasjonalisering har holdt seg innenfor et relativt smalt intervall.

¹Fast-moving consumer goods: Produkter som selges raskt og til en relativt lav kostnad.


Om Global Powers of Retailing

Rapporten gir en oversikt over verdens 250 største detaljistselskaper basert på offentlig tilgjengelige data for regnskapsåret 2018 (regnskapsår som avsluttes 30. juni 2019), og analyserer resultatene deres på tvers av geografi og produktsegmenter. Den gir også en oversikt over utsikter for verdensøkonomien, ser på de 50 detaljistene som vokser raskest, og omtaler nye aktører på Topp 250-listen.

Global Powers of Retailing 2020

Last ned her

* Deloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

Var denne siden nyttig?