Industri 4.0 og distribusjon

Artikkel

Industri 4.0 og distribusjon

Omstilling av distribusjon via innovasjon

Det tradisjonelle varelageret er i ferd med å forvandles til et distribusjonssenter med høy leveringskapasitet, og strategien blir i økende grad ansett å gi virksomheten et konkurransemessig fortrinn. Industri 4.0 kan hjelpe utviklingen av distribusjonssenteret ved å muliggjøre fleksible og automatiske systemer som samarbeider med mennesker.

I de siste årene har vi sett fremveksten av teknologi på tvers av hele verdikjeden innen industri og distribusjon. Denne sammensmeltingen av digitale og fysiske systemer – kjent som «industri 4.0» – har banet vei for en stadig mer sammenkoblet hverdag som påvirker alt fra produktdesign og planlegging til forsyningskjede og produksjon.

Teknologiene bak industri 4.0 har ikke bare potensialet til å påvirke prosessene bak design og produksjon av varer, de kan også få innvirkning på hvordan produktene blir fraktet, lagret og distribuert.

Industry 4.0 and distribution centers

Les artikkelen
Var denne siden nyttig?