Industri 4.0 og kjemisk industri

Artikkel

Industri 4.0 og kjemisk industri

Hva betyr den fjerde industrielle revolusjonen for den kjemiske industrien?

Den kjemiske industrien bidrar til nesten hvert eneste industrielle produkt. Bransjen omformer petroleum og naturgass til andre materialer, som til syvende og sist blir brukt i produkter vi benytter oss av hver dag. I tillegg har bransjen mer enn 20 millioner mennesker i arbeid, et årlig salg på fem billioner dollar og utgjør fundamentet for sluttproduktsbransjer som jordbruk, kjøretøy, bygg og farmasi. Det er derfor sannsynlig at endringer i den kjemiske industrien får virkninger på en rekke andre bransjer.

Fremveksten av den fjerde industrielle revolusjonen, eller industri 4.0, vil sannsynligvis føre til slike endringer. Industri 4.0 kombinerer en rekke digitale og fysiske høyteknologier for å skape enda mer omfattende koblinger fra fysisk til digital til fysisk igjen – og det har potensialet til å transformere den kjemiske industrien ved å fremme strategisk vekst og gjøre driften mer strømlinjeformet. Tiden er moden for en slik transformasjon. Bransjerelevant høyteknologi, som Internet of Things (IoT), avanserte materialer, 3D-printing, avansert analytics, kunstig intelligens og robotikk, har fått et pris- og ytelsesnivå som muliggjør stor utbredelse.

Av enda større betydning er det at disse teknologiene nå er avanserte nok til å bli integrert med kjemiselskapers kjerneprosesser og markedsføring. Slik kan man transformerer drift digitalt og legger til rette for smarte forsyningskjeder og fabrikker, så vel som nye forretningsmodeller.

Industry 4.0 and the Chemicals Industry
Var denne siden nyttig?