Nye digital trender forandrer konsumentmarkedet – Er du forberedt?

Artikkel

Nye digitale trender forandrer konsumentmarkedet – Er du forberedt?

Digital Consumer Predictions 2016

Forholdet mellom forbrukerne og tilbyderne endres gjennom en økende strøm av digitale innovasjoner. Deloitte har analysert seks betydelige teknologiske trender som vil forandre Consumer Business-markedet i 2016.

Kundenes økende bruk av kraftigere, bedre sammenkoblede og mer tilpassede digitale enheter kan begrunnes som hovedårsakene til de endringene konsumentmarkedet har opplevd den siste tiden. Disse endringene vil bli mer markante i tiden fremover, som følger av kontinuerlig introduksjon av innovasjoner som påvirker kundenes oppførsel og preferanser. Deloitte UKs Consumer Business-avdeling har utført en analyse av seks digitale teknologitrender som vil akselerere utviklingen og endringene i konsumentmarkedet i nærmeste fremtid. UK har tradisjonelt ligget noe foran oss her i Norge når det kommer til å ta i bruk nye digitale innovasjoner. Derfor fungerer Deloitte UKs analyse som en meget god indikasjon på hva vi i Norge og Norden kan forvente av fremtidige endringer.

Gjennom de siste årene har veksten innen sosiale medier og videreutviklingen av mobile betalingsløsninger endret måten mange kunder velger produkter og tjenester, og hvordan de vil betale for disse. Utviklingen innen robotics gjør det mulig for forhandlere å levere varer til kundene raskere og til en lavere kostnad, gjennom mer automatiserte varehus. Videre bidrar kognitive teknologier til å samle og analysere enorme mengder data om kunder og deres oppførsel. Denne analysen bidrar til utarbeidelsen av nye pris- og markedsføringsstrategier, og optimaliserer bruken av de ansatte samt en bedrifts eiendeler.

Sett i lys av det ovennevnte har Deloitte identifisert de følgende seks digitale teknologitrendene som vil kunne gi konkurransefortrinn for dem som på en riktig måte greier å dra stor nytte av disse endringene i konsumentmarkedet.  

  1. Cognitive technology
  2. Gigabit internet
  3. Virtual reality
  4. Post-PC generation
  5. Touch-commerce
  6. Photo-sharing
Digital Consumer Predictions 2016
Var denne siden nyttig?