Verdt å vite for leverandørene i bilbransjen

Artikkel

Verdt å vite for leverandørene i bilbransjen

Supplying the Future of Mobility

Klarer leverandørene å holde tritt med endringene og utfordringene i det nye transportøkosystemet? I nær fremtid forventer bilprodusenter at leverandørene takler alt fra nye, lette materialer og radikal redesign til innovasjon innen maskin- og programvare.

De siste årene har leverandører innen bilbransjen støtt på mange fartsdumper og trafikkproblemer. Ledende OEM-virksomheter (original equipment manufacturer) har likevel innfridd produsentenes behov for produktivitetsøkning, strengere regulering for miljø og sikkerhet, større ansvar for garantier og tilbakekallinger, og kapasitetsomorganisering når bilprodusentene har gått inn i fremvoksende markeder. Til tross for all usikkerheten og omveltningene har leverandørene vokst, og siden 2010 har omsetningen deres vokst raskere enn hos de beste bilprodusentene.

Makroøkonomiske forhold har lagt til rette for en sunn vekst i bilbransjen i sin helhet, men bransjen står nå overfor det som kan bli den mest dramatiske utfordringen på hundre år. En sammensmelting av teknologi, reguleringer og forbruksvaner maner frem et nytt økosystem for mobilitet, med leverandørene i førersetet.

Fremveksten av den nye transporthverdagen gir leverandører nye muligheter. Artikkelen «Supplying the Future of Mobility» presenterer fem strategiske og særegne utgangspunkt som leverandører kan benytte for å konkurrere i hele eller spesifikke deler av sin forretningsportefølje. Implementering av tiltakene kan by på vanskelige valg og kompromisser, men leverandører som handler allerede i dag for å etablere en sterk posisjon for fremtiden vil øke sannsynligheten for å lykkes i den krevende tiden fremover.

Supplying the Future of Mobility

Les artikkelen
Var denne siden nyttig?