mediabergen

Løsninger

aiStudio

AI er ikke lenger noe ukjent eller mystisk. Det er teknologi som skaper muligheter og transformerer bedrifter.

Store datamengder muliggjør dypere analyse og prediktive analyser. Dette krever kompetanse på en rekke områder som blant annet data engineering, data wrangling, data science og data visualization.

Deloitte fokuserer sitt arbeid med AI, maskinlæring og data science på Vestlandet i aiStudio. 

Deloitte kjenner inngående alle stegene i denne verdikjeden for data, og har utviklere og rådgivere som leverer innenfor disse temaene.​

AI er det største digitale fokusområdet for mange innen norsk næringsliv, men samtidig det området hvor mangel på kompetanse merkes best. Med Deloitte sitt aiStudio samles eksperter på teknologi, design og bransje i en satsning som nå er tilgjengelig for våre kunder.