mediabergen

Løsninger

Intelligent prosessautomatisering

Fra manuelle til prosess- og datadrevne virksomheter

Verden står overfor et stort skifte. Dagens verdikjeder og arbeidsprosesser må endres. De er ofte oppstykket av faglige siloer, høy grad av manuell utførelse, mangelfull beslutningsstøtte, manuelle stafettvekslinger og liten transparens.

En digital revolusjon innenfor data, dataintegrasjon, prosesseringskraft og low-code løsninger åpner en ny verden. Virksomheter kommer til å gjennomføre en grunnleggende overgang fra persondrevne organisasjoner til prosess- og datadrevne organisasjoner.

Fra manuelle til prosess- og datadrevne virksomheter

Tenk deg at du kan sette strøm på prosessene dine og gjøre dem levende. Tenk om du kunne koble din bedrifts høyre og venstre hjernehalvdel – data og forretningsprosesser, for å skape helt ny innsikt og ny verdi! ​Tenk deg at du kan modellere opp dine ende-til-ende prosesser og koble på underliggende data og systemer for å ta ut et automatiseringspotansialet du har drømt om lenge.​Vi kombinerer bransjeinnsikt, bruk av data og teknologi for å utfordre, forbedre og disruptere lite effektive arbeidsflater og oppgaver, forretningsprosesser og verdikjeder.

Kompetanse og løsninger – fra sensordata til brukeropplevelse

  • Industrial Gaming - Neste generasjon intelligente brukeropplevelser (Dataintegrasjon, AI, Design Thinking/UX Design, Gaming)
  • ​Intelligent prosess automatisering - Fra menneske baserte til prosess og data baserte organisasjoner (flytoptimalisering og automatisering av arbeidsprosesser) 
  • ​aiStudio – Vårt super senter innen data engineering, data wrangling, datascience, preskriptiv analyse og data visualisering. Spisskompetanse og kapasitet lett tilgjengelig for din bedrift.for korte eller lengre behov​
  • Digital grunnmur – robust arkitektur for digital transformasjon​
  • Cyber
  • Cloud

For nærmere informasjon, kontakt oss:

Svenn Erik Edal

Svenn Erik Edal

Partner

As a partner in Deloitte Norway, Svenn Erik has significant strategic and operational experience in the auto, chemical, utility, and oil and gas industries. His core motivation is to improve safety an... Mer