Artikkel

Vårt team forstår de unike behovene og utfordringene private selskaper står overfor

Vi ønsker å ha fokus på hvordan vi forvalter og øker aksjonærverdiene i
et privat-eid selskap.  Hva som er aksjonærverdier kan være ulikt avhengig
av hvem de private eierne er.  Dette ønsker vi å ta på alvor, og har
derfor etablert ulike segmenter som spisser vår tilnærming.  Eierne av et
familieeiet konsern kan måle andre verdier med sine langsiktige briller enn en
kortsiktig finansiell eier som et PE-fond ofte vil være.  Gjennom Deloitte
Private ønsker vi å gjøre tilgjengelig den brede og dype kompetansen vi har på
ulike områder i vårt nasjonale og globale nettverk.  Dersom dette kan være
med å bidra til å forvalte aksjonærverdiene på den beste måten, da har vi
lykkes med vår rolle som en tillitsfull samarbeidspartner, sier vår nasjonale
leder for Deloitte Private, Jon-Osvald Harila.

Var denne siden nyttig?