Løsninger

Meld deg på Norges Best Managed Companies

Få coaching, profilering og bli med i et nettverk av Norges best drevne selskaper.

Nytt program er under utarbeidelse.

Er ditt selskap blant de beste innen strategi, operativ struktur og bedriftskultur? Få svaret ved å delta i Norges Best Managed Companies, et program der Deloitte i samarbeid med NHH kårer Norges mest veldrevne private selskaper.

Tre grunner for at ditt selskap skal melde seg på: 

  1. Du får en uavhengig screening av selskapet basert på kriterier som vurderer strategisk fokus, operativ struktur, bedriftskultur og økonomisk utvikling.
  2. Selskapets ledelse får et rammeverk for å utfordre seg selv. Programmet er en øyeåpner og gir innsikt som kan brukes til å styrke selskapet ytterligere.
  3. Du får muligheten til å sammenligne virksomheten din med andre vellykkede selskaper.

Hvem kan søke?
Selskaper som oppfyller følgende kriterier kan søke:

  • Omsetning på over 250 millioner kroner
  • Etablert i minst 5 år
  • Over 50 heltidsansatte
  • Majoritetsandel (> 50%) eiet av personer bosatt i Norge eller norske enheter. Kan være: Privateid norsk selskap, eller norsk porteføljeselskap kontrollert av norsk venture capital eller private equity selskap
  • Hovedkontor eller større beslutningssenter i Norge (virksomhet kan være i utlandet)
  • Virksomhet som overholder juridiske og skattemessige krav og som samtidig opererer ut fra etiske perspektiv
  • Administrerer økonomien effektivt og tilpasser seg endrede markedsforhold, målt på de siste tre regnskapsår.

Om Norges Best Manged Companies
Hensikten med Norges Best Managed Companies er å fremheve veldrevne private norske selskaper som utgjør en viktig del av norsk næringsliv. Programmet, som ble grunnlagt av Deloitte i Canada i 1993, er tilgjengelig i de fleste land over hele verden og ble etablert i Norge i 2019.

Programmet kårer hvert år vinnere, men kjernen består av coaching. Alle selskaper som deltar i programmet får tildelt en coach som sammen med selskapets ledelse legger til rette for søknadsprosessen for å markere styrker og forbedringsområder i virksomheten din, og gir en detaljert egenanalyse med fokus på strategiske og operasjonelle utfordringer. Til slutt blir en søknad sendt og vurdert av en uavhengig jury.

Kontakt oss:

Helge-Roald Johnsen

Helge-Roald Johnsen

Partner

Helge-Roald Johnsen jobber ved Deloitte Bergen, og partner i Audit & Assurance.... Mer