Artikkel

Slik kan din bedrift vinne

Hvordan blir søkerne vurdert og evaluert?

Vurderings- og utvelgelsesprosess

Etter søknads- og vurderingsprosessen velger en uavhengig jury ut de endelige finalistene. Selskapets resultater sammenlignes med alle de andre BMC-finalistene.

De mest veldrevne selskapene har ofte følgende kjennetegn for å skape varig vekst:

Strategi

De har en formell metode for strategiutvikling, strategien reflekterer alle interessegrupper, de har riktig kompetanse og målemetoder på plass for å gjennomføre sin strategi, og de kommuniserer strategien klart og tydelig til alle nivåer i organisasjonen.

Kompetanse og innovasjon

De utvikler verdifull kompetanse og ressurser, er svært gjennomføringsorientert, fokuserer på produktivitet og innovasjon, og er opptatt av å ansette de riktige medarbeiderne for å iverksette selskapets forretningsmodell og -strategi.

Kultur og engasjement

De bygger en sterk bedriftskultur og historie, utvikler sine medarbeidere og ledergrupper aktivt, tilbyr et helhetlig lønnssystem, skaper en inkluderende kultur og ivaretar kontinuitet i selskapet.

Styring og økonomi

De etablerer gode styringsstrukturer, bruker KPI-er for å styre framdrift, opprettholder en solid balanse, og har den økonomiske disiplin som kreves for å skape inntektsvekst, forbedre driftsmarginer og mer effektiv utnyttelse av eiendeler.

Var denne siden nyttig?