Alternativ energi og nye trender

Artikkel

Alternativ energi og nye trender

I de siste årene har det vært mye snakk om alternativ energi, og energiformene har blitt mer akseptert. Selv om de ikke har blitt kvitt «alternativ»-merkelappen har utbredelsen økt og de er kommet for å bli.

Fremdriften til alternativ energi fortsetter å øke

Til tross for stadig usikkerhet om politikk og konkurranse fra historisk lave naturgasspriser, fortsetter alternativ energi å øke fremover. Vekstraten til for eksempel sol- og vindkraft overgår prognosene, men alternative energikilder står fremdeles overfor både nevnte og nye utfordringer. Likevel beveger bransjen seg fremover, og fremtidsutsiktene for vekst er sterke på grunn av både langsiktige og nye trender.

Les Trends to Watch in Alternative Energy »

Les rapporten
Var denne siden nyttig?