Artikkel

Asset Management: A Risk Based Approach

Energy & Resources Benchmark Survey

Denne rapporten tar for seg funnene i Deloittes Asset Risk Management-undersøkelse (ARM), som var en del av en bredere Enterprise Risk Management-undersøkelse publisert i 2014. Formålet med undersøkelsen var å vurdere det overordnede nivået på våre klienters risikobaserte kapitalforvaltningsvirksomhet, og å hjelpe å identifisere nye utfordringer, kritiske problemer og risikofaktorer de kan støte på i dag.

Organisasjoner i energiindustrien er normalt ressurskrevende. Daglige operasjoner avhenger sterkt av resultater fra organisasjonenes fysiske kapital, og som en konsekvens jobber de kontinuerlig med å optimalisere produksjon og utvinning. På samme tid møter organisasjonene utfordringer med aldrende midler, etterlevelseskrav til miljø, sikkerhet og reguleringer som blir stadig strengere, ugunstig vær og miljøtrusler, nye teknologier og andre problemer forbundet med eierskap og operasjonell drift av ressurser. I tillegg til dette kommer pågående press om kostnadsreduksjon, i kombinasjon med reduserte budsjetter. Dette gir forvaltere en stor utfordring med å allokere sitt beskjedne budsjett på optimal måte til sin kapital.

Det siste tiåret har sett en betydelig økning i risikobasert tilnærming for å håndtere ressurser og aktiva. Risikobasert kapitalforvaltning har vist seg å være effektivt for kapitalintensive systemer, ikke nødvendigvis for å redusere risiko, men ved å utnytte risiko for å balansere drift av eiendelene mot livssykluskostnaden til eiendelene. Utgifter til kapital blir effektivisert ved å vurdere hva som anses som akseptabelt risikonivå av ulike interessenter, for deretter å maksimere overordnet verdiskaping for organisasjonen og samfunnet. På grunn av dette er risikohåndtering blitt utbredt som en anbefalt industripraksis for kapitalforvaltning, som for eksempel via standardserien ISO55000.

Resultatene i denne undersøkelsen gjør energi- og kraftselskaper i stand til å teste og vurdere nåværende ARM-aktiviteter mot anbefalt industripraksis, og å lære om nye industritrender innen risikohåndtering.

Last ned rapporten »

Asset Management: A Risk Based Approach
Var denne siden nyttig?