Arbeider med vernehjelm og solcellepaneler.

Artikkel

Energilagring og nye teknologier

Energy storage: Tracking the technologies that will transform the power sector

Lagring av energi er en sentral teknologi som vil endre energibransjen ved å muliggjøre bred anvendelse og integrere sol- og vindkraft med strømnettet. På samme måte som at kraftlinjer påvirker hvor elektrisitet blir konsumert, vil energilagring påvirke når det blir konsumert.

Verdens befolkning er ventet å vokse med to milliarder innen 2050, og den globale etterspørselen etter energi er ventet å bli fordoblet i samme periode. Samtidig er energibransjen i ferd med å oppleve en betydelig transformasjon, ettersom flere interessenter ser på mulighetene for å bevege seg bort fra tradisjonelle, sentraliserte kraftsystemer basert på fossile brennstoffer og over til fornybar energi. Utbredelsen av fornybar energi har imidlertid blitt hindret av kostnadene – som stadig forbedres – og uforutsigbarhet og upålitelighet – som reduserer tilgjengeligheten og forårsaker ustabilitet i strømnettet. Energibransjen bør vurdere å løse disse utfordringene hvis fornybar energi skal stå for mer enn bare en ubetydelig del av den globale energiproduksjonen.

Energy storage: Tracking the technologies that will transform the power sector
Var denne siden nyttig?