Energy market reform

Analyse

Energy market reform in Europe

Denne studien er basert på en global analyse på europeisk nivå, og utforsker nåværende resultater og utfordringer for EU når det gjelder målsettinger innen klimagassutslipp, fornybar energi og energieffektivisering.

Oppsummering

I over 20 år har EU vært i front for global handling om å bekjempe klimaendringer. EU har utviklet ambisiøs energi- og klimapolitikk, inkludert målsettingen om å redusere klimagassutslipp med 80 % innen 2050.

Denne studien skal:

  • Evaluere EUs nåværende resultater innen klimagassutslipp, fornybar energi og energieffektivitet
  • Analysere hvorfor EU-politikk ikke levde opp til forventningene med tanke på å oppnå mer sikker, konsistent, konkurransedyktig og til syvende og sist renere energimarked
  • Identifisere hovedutfordringene på veien til politiske målsettinger etter 2020, med bakgrunn i EUs hovedmål om å oppnå rimelighet, bærekraft og leveransesikkerhet
Energy market reform in Europe
Var denne siden nyttig?