Fremtiden for oljemarkedene

Analyse

Fremtiden for oljemarkedene

De neste fem årene

Olje- og gassbransjen er under omveltning. En nedgang i råoljemarkedet har ført til fallende oljepriser og reduksjon i driftsmessige investeringer. Hva er fremtiden til oljen?

I denne rapporten om oljebransjen utforsker vi blant annet:

  • Den voksende listen over kansellerte utviklingsprosjekter
  • Ny produksjon som fremdeles er ventet å bli realisert
  • Økt iransk produksjon som følge av hevede sanksjoner
  • Nåværende og fremtidige utsikter for etterspørsel
  • Sammenligning av Deloitte MarketPoints referanseeksempel med trendene
Les rapporten i PDF
Var denne siden nyttig?