global power sector

Artikkel

The future of the global power sector

Preparing for emerging opportunities and threats

Selv om det ikke eksisterer én enkel visjon for hvordan den globale kraftindustrien vil utvikle seg i fremtiden, er én ting sikker: industrien står overfor massive endringer. Måten kraftselskaper vil reagere på, avhenger av hvordan de driftes, reguleringer, strukturen på deres aktivaportefølje, kundebehov i endring, økonomisk modenhet og hva slags teknologinivå de krever.

Oppsummering

Kraftselskaper må reformere sine styringsmodeller for å tilpasse seg en ny virkelighet, inkludert prisreduksjoner som leder til smalere marginer, forbedringer av forsyningskvalitet, etterspørsel etter nye tjenester, et skarpere fokus på miljøbeskyttelse, nye teknologier som forbedrer tradisjonelt forretningsfokus ved å fokusere på teknisk håndtering av aktiva, og mye mer.

The future of the global power sector

Nøkkeltemaer i rapporten inkluderer:

  • Optimalisering av generasjonsporteføljer
  • Bruk av smartstrømnett
  • Internasjonalisering
  • Styringsmodeller
  • Kundeengasjement
  • Operasjonell effektivitet/kostnadsreduksjon
  • Regulering
  • Talentstyring

Selv om det ikke finnes noen fasitsvar på disse sakene, finnes det alternativer som kraftselskaper bør se på for fremtiden.

Var denne siden nyttig?