Artikkel

Digitalisering og markedsinnovasjon øker bruken av batterilagring

Energilagring gjør at man kan lagre energi hentet på ett tidspunkt til bruk for et senere tidspunkt. Denne teknologien er i vinden som aldri før, mye på grunn av en rekke teknologiske fremskritt de siste årene.

I tillegg til at energilagring gir fleksibilitet, har raskt fallende priser innen digital teknologi som kunstig intelligens, blokkjeder og prediktive analyser gjort innovative lagringsmodeller som ikke var mulig for noen år siden, fullt mulig.

Globale trender innen batterilagring

Energilagring har fått stor oppmerksomhet rundt om i verden – og har potensiale til å fundamentalt kunne endre dynamikken i el-markedet. For å kunne forstå disse skiftende dynamikkene, har Deloitte sett nærmere på de samlede vekstprognosene for å undersøke hvordan noen av de mer aktive nasjonene innenfor fornybar utvikling og nettmoderingsering nærmer seg utviklingen. Disse landene inkluderer Australia, Chile, Tyskland, Japan, India, Italia, Sør-Korea, Storbritannia og USA.

Når det kommer til fokus på batterilagring, som for øyeblikket er den ledende teknologien på feltet, undersøkte hva som er den viktigste motivasjonen for energilagring hos nasjonene som utmerket seg. Rapporten ser også på hva energiselskapene og beslutningstakerne har gjort for å definere batterilagring, i tillegg til å utvikle lagrings-markeder og støtte distribusjonen.

For å lese om hvert enkelt av mini-casene i Deloitte-studien, kan du laste ned hele rapporten: Supercharged: Challenges And Opportunities In Global Battery Storage Markets.

Hovedpunktene fra studien:

 1. Kostnad og ytelsesforbedringer. Spesielt når det kommer til lithium-ion-batterier, som har økt i bruken på grunn av elektriske kjøretøy og stordriftsfordeler, går kostnadene ned og ytelsen forbedres.
 2. Nettverksmodernisering. Vekst av batterilagring går hånd i hånd med modernisering av nettverket, inkludert overgangen til smartnett. Batterier bidrar til åpne for det fulle potensialet i smarte teknologier og omvendt.
 3. Global tilnærming til fornybar energi. Bred støtte til fornybar energi og utslippsreduksjon gjør at flere ønsker å ta i bruk batterilagringsløsninger. Dette er spesielt tydelig innen bedrifts- og offentlig sektor.
 4. Deltakelse i grossistmarkedet for elektrisitet. Batterilagring kan bidra til å balansere nettverket og forbedre strømkvaliteten uavhengig av generasjonskilden. Nesten alle nasjoner vi har undersøkt, har fornyet sin grossistmarkedsstruktur for å sørge for at batterier gir mer kapasitet og bedre tilleggstjenester.
 5. Økonomiske insentiver. Sør-Korea, Italia og andre nasjoner sørger for flere økonomiske incentiver for lagringsinvesteringer. Dette gjenspeiler den økende bevisstheten til beslutningstakere om fordelene med batterilagring som kan levere gjennom hele verdikjeden.
 6. Utfasing av feed-in-tarrif eller nettmåling – Mindre bruk av enten feed in tariffer eller nettmåling fungerer som en drivkraft for fremveksten av BTM-batterier i enkelte land, ettersom kundene forsøker å utnytte solcellepanel på taket i så stor grad som mulig i mangelen på slike insentiver.
 7. Ønsker om å være selvforsynt. Motivasjoner for kjøp av lagringssystemer er ikke rent økonomiske. I Tyskland, for eksempel, er økologiske motiver, uavhengighet fra verktøy, elastisitet og teknisk nysgjerrighet, antatt å være viktige motivasjonsfaktorer. Tilsvarende er det å være selvforsynt en sterk driver i Italia, Storbritannia og Australia.
 8. Nasjonal politikk. Mange land ser på lagring av fornybar energi for å redusere avhengigheten av energiimport, øke påliteligheten og elastisiteten til deres systemer, og bevege seg mot miljømål.

Utfordringer i globale batterilagringsmarkeder

De største hindringene for gode energilagringsløsninger henger sammen med hvor fort batterliglagringsteknologier og verktøy utviklers seg, i tillegg til mengden og fleksibiliteten til batterilagring. De viktigste hindringene inkluderer:

 1. Oppfattelser av høye priser. Kostnadene har falt så fort at beslutningstakere kan ha utdaterte forestillinger om prisen på systemer, og tenker at batteriene fortsatt koster det samme som de gjorde for noen år siden.
 2. Mangel på standardisering. De som er med i utviklingene av markedene sliter ofte med store variasjoner i tekniske krav og mangel på standardisering som stikker kjepper i hjulene for i videre distribusjon.
 3. Utdatert reguleringspolitikk og markedsdesign. Som ofte forventet med nye teknologier, forsinker reguleringspolitikken energilagringsteknologien som finnes i dag. Foruten grossistmarkedsreglene vil også detaljreglene bli oppdatert, særlig ettersom bolig- og næringsliv og industriell interesse vokser.
 4. Ufullstendig definisjon av energilagring. Energilagring har en identitetskrise, og interessenter og beslutningstakere rundt om i verden bryter med hvordan man definerer hurtigvirkende batterilagring.

Lagringshistorien

Energilagring handler ikke bare om å integrere uregelmessig vind- og solenergi: Batteriløsninger, som kan distribueres raskt og presist, gjøre denne typen energi mer robust og uavhengig av generasjonskilder. Dette gjør energilagring enda mer attraktivt.

Var denne siden nyttig?