Artikkel

Global Human Capital Trends 2016: Spesialutgave for Energy & Resources

Ny organisasjon, ny arkitektur

Denne fjerde årlige internasjonale undersøkelsen av over 7000 ledere innen HR og næringsliv lister opp ti viktige trender og i hvilken grad virksomhetene er beredt. Denne spesialversjonen byr på en oppsummering av HR-trender rettet spesifikt mot energibransjen.

Temaet i årets rapport – ny organisasjon, ny arktektur – understreker et betydelig funn: 92 prosent av respondentene mener at det er kritisk å prioritere en redesign av selve organisasjonen. «Den nye organisasjonen» er konstruert rundt ressurssterke team drevet av en ny styringsmodell og ledet av en ny type yngre, globalt mangfoldige ledere.

Energibransjen er på nivå med sine bredere bransjesidestykker i alle av årets tre viktigste HR-trender. Dette er et betryggende signal siden de, på tross av usikre politiske og sosioøkonomiske forhold, ikke står alene.

Var denne siden nyttig?