Artikkel

Oljebransjen mangler arbeidskraft. Ser til utlandet

I medieoppslag meldes at oljebransjen igjen har økt oppdragsmengde og dermed behov for å rekruttere.

Den tidligere nedturen i oljebransjen har medført at norsk arbeidskraft på området er mangelvare og bransjen ser til utlandet for å finne ekspertene de trenger.

Skifte i arbeidsmarkedet

NAV Rogaland forteller at det nå begynner å bli mangel i flere sektorer, spesielt oljenæringen. De hører om økende bekymring blant bedriftene som sliter med å finne folk med rett kompetanse.

Midlertidige stillinger

Men selv om ledigheten har gått ned i oljenæringen, er flestepartene av de nye jobbene midlertidige. Selskapene er fortsatt i en omstilling, og de tjener ikke nok penger til at de tør å ansette faste, selv om de ønsker det, sier NAV Rogaland. Når nye folk nå kommer inn i industrien, er det en overvekt av innleide. Mange får rett og slett ikke tilbud om faste stillinger, fastslår Roy Erling Furre i SAFE.

Ulike ansettelsesformer kan bety utfordringer

Selv om man rekrutterer personell fra utlandet må norske arbeidsgivere vurdere sentrale arbeidsrettslige spørsmål så som spørsmål omkring fast eller midlertidig ansettelse, herunder om innleie av arbeidskraft er tillatt. Eller skal man benytte seg av andre tilknytningsformer som et entreprise/oppdragstakerforhold?

I tillegg til de «ordinære» arbeidsrettslige spørsmål vil stillingstypen og tilknytningsformen for utenlandske arbeidstakere ha betydning for hvilken oppholdstillatelse det skal søkes om og hvilken betydning dette vil kunne ha for dem i det lengre løp. Hvis en ansatt i en utenlandsk virksomhet har inngått en kontrakt med en oppdragsgiver om å yte tjenester av begrenset varighet i Norge, vil tillatelsen være bundet til det eller de oppdragene som følger av kontrakten, og den vil for eksempel ikke danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

I tillegg til dette oppstår spørsmål om skattemessige forhold både for arbeidstaker og norsk arbeidsgiver, eventuell norsk innleier av arbeidskraft. Den utenlandske arbeidstakers skatteplikt til Norge avhenger av hvilken tilknytningsform som velges, og vi ser ofte misforståelser både mht. tidspunktet for inntreden av skatteplikt til Norge og omfanget av denne.

Vårt team av global mobilitets spesialister i Deloitte Advokatfirma kan bistå norske selskaper som bruker utenlandsk arbeidskraft med rådgivning innen personbeskatning, trygd, pensjon, forsikring, arbeidsrett, arbeids- og oppholdstillatelser for å sikre en helhetlig tilnærming i rekrutteringsprosessen.

Var denne siden nyttig?