Artikkel

Talentutfordringen i olje- og gassektoren

Produsert av Deloitte Analytics

Datadrevet planlegging av arbeidsstyrken vinner innpass

Hurtigmeny

Å ha den rette kompetansen plassert på riktig sted og i korrekt antall er i økende grad avgjørende for å iverksette strategien. Det gjelder ikke minst for store energivirksomheter, som har bruk for spesifikke, faglige kompetanser – også i periferien. Samtidig konkurrerer de med de mest prestisjefylte virksomhetene om høyt kvalifiserte medarbeidere.

Å kunne forutse hvordan viktige medarbeidersegmenter vil utvikle seg over tid er essensielt for å kunne planlegge rekruttering, kompetanseutvikling, forfremmelser og generasjonsskifte – og dermed sikre utføring av strategien.

Store energiselskaper benytter i stigende grad planlegging av arbeidsstyrken og forutsigelsesmodeller som verktøy for å drive utviklingen av menneskelige ressurser som er til rådighet. Dermed kan selskapene foreta dyptgående analyser av kommende ressursbehov, samt utarbeide rekrutterings-, talent- og bevaringsstrategier som passer behovene.

I Deloittes rapport om arbeidsstyrkeplanlegging i olje- og gassektoren ser vi nærmere på denne utfordringen. Les om blant annet:

  • Hold orden på talentene – når målet hele tiden flytter seg
  • Tenk som en økonom
  • Slik blir kommende ressursbehov analysert
  • Tiltrekning av talenter
  • Retensjon av nøkkelmedarbeidere

 

Var denne siden nyttig?