Artikkel

Teknologiske trender i energibransjen

Deloitte Tech Trends 2018 – An Energy Industry Perspective

Tech Trends 2018 er Deloittes niende rapport om teknologiene som forandrer IT, næringslivet og samfunnet generelt. Denne utgaven ser på energibransjen, hvor teknologien allerede har satt et solid avtrykk.

Rapporten løfter frem åtte trender som vil endre en av våre viktigste industrier – de som produserer og leverer energi. Den gir også konkrete eksempler på hva organisasjoner i bransjen har gjort for å illustrere hver enkelt trend.

Åtte teknologiske trender i olje og gassindustrien

1) Oljeselskaper bruker teknologi på nye måter

I et marked hvor fleksibilitet og hurtighet er viktigere enn noensinne, så bruker olje- og gasselskaper skyer, automatisering og andre teknologier for å endre sin backoffice-funksjon og måten de jobber på.

Et oljeselskap reduserte for eksempel arbeidstiden fra to uker til 14 minutter, kun ved bruk av automatisering og skyer.

2) Mennesker og maskiner går hånd og hånd

Automatisering, kunstig intelligens og kognitiv teknologi er fremskritt som kan forenkle en del tradisjonelle arbeidsoppgaver. Når visse arbeidsoppgaver automatiseres, vil arbeidstakere få mer tid til kreativ utfoldelse og andre oppgaver som kan drive bedriften fremover. 

Les også: Tekst om menneske og maskin - dødskyss eller partnere? 

3) Eksisterende data blir brukt på nye måter

Det å håndtere data er ikke en ny oppgave, men det er en langt mer omfangsrik oppgave enn for kort siden. Kravene til hvordan man håndterer dem er strengere, samtidig som tilgjengelig og forståelig data, på tvers av landegrenser og språk, er viktig for en stringent informasjonsflyt internt.

Mange olje- og gasselskaper kan tjene mye på å håndtere dataene sine bedre enn de gjør i dag. Man kan få et raskere overblikk over potensielle hindere i en utbyggingsprosess, og analysere risiko i forkant av store og dyre prosjekter – for å nevne noe.

4) Digital innovasjon endrer olje- og gassbransjen 

Digital innovasjon forenkler komplekse verdikjeder i store olje- og gasselskaper. For eksempel hadde en drivstoffleverandør helt nye kundekrav å forholde seg til da etterspørselen etter biodrivstoff økte. Tilbud- og etterspørselsaksene endret seg og det samme gjorde prisene på olje og gass. Leverandøren ønsket å analysere fremtidige etterspørselsmønstre og tok i bruk en rekke digitale verktøy. Til slutt kunne verktøyet regne på hvordan man kunne øke egen kapasitet uten å øke arbeidsmengden, finregne på sikkerhetstiltak, identifisere etterspørselsmønstre og regne på lagringsmulighetene.

5) Fokus endres fra teknologi til mulighet

Digitale tvillinger, utvidet virkelighet, droner og 3D-printing er blant de teknologiske fremskrittene som påvirker dagligdagse utfordringer.

Olje- og gasselskaper er blant dem som tråkker opp stien for praktisk bruk av disse teknologiene. Nøyaktig gjengivelser av havbunnen, undersøkelser av oljereservoarer og presise visualiseringer gjør risikoen for feiltrinn mindre, samtidig som sjansen for suksess øker.

Les mer om digitale tvillinger her.

6) Blokkjeder gjør sitt inntog i olje- og gassbransjen

Blokkjeder er i ferd med å gjøre sitt inntog i alle industrier. Dette gjelder også olje- og gasselskaper, som kan ha store gevinster av å integrere og koordinere data i blokkjeder. Noen olje- og gasselskaper har startet pilotprosjekter med bruk av smarte kontrakter. Et selskap bruker smarte kontrakter til å betale for tjenester, så fort det registreres at tjenesten er levert. Mennesket som mellomledd er dermed fjernet.

Elektrisitetsgridene blir stadig mer komplekse. De består av flere små grider, lagringsenheter og småskala generatorer. det er et enormt antall transaksjoner. Tidlige prototyper som bruker blokkjeder for å validere og holde disse transaksjonene sikre er allerede etablert.

Les mer om blokkjeder her.

7) API gir forventning om innovasjon i storskala

API (kort for application programming interfaces) er et grensesnitt i en programvare som gjør at deler av den kan kjøres fra en annen programvare. Sagt på en annen måte har det gjort det mulig for løsninger og systemer å snakke sammen. Nå har API-er kommet enda lenger, med strategisk gjenbruk av digitale byggeklosser. Eksisterende data, allerede gjennomførte transaksjoner og produkter brukes på nye og kreative måter.

Med økt bruk av denne teknologien, kan man forvente storskala innovasjon i alt fra kontrakter til prissetting og service.

Et stort olje- og gasselskap som hadde prosjekter i over 70 land hadde problemer med en del av sitt virke, fordi selskapets IT-systemer ikke kunne regne på og støtte verdikjedeplanlegging eller regne på fremtid etterspørsel. Gang på gang bommet man på etterspørselen. Man kunne ikke levere da etterspørselen var høy, og leverte for mye da den var lav. Med bruk av API-teknologi, ble feilproduksjonen redusert med 30 prosent.

Les mer om API her.

8) Organisasjon og kompetanse

Olje- og gasselskaper har allerede tatt steg som er med på å danne et grunnlag for fremtidig suksess. Mye er investert i å erstatte den klassiske steg-for-steg-tenkingen med eksponentiell verdiskaping internt i selskapene. Lean Startup-trening brukes for å utvikle egen organisasjon, og olje- og gasselskaper leter på nye steder for å finne de riktige hodene.

Last ned og les rapporten i sin helhet her.

 

Var denne siden nyttig?