Article

Tradisjonelle energikilder taper i kampen mot fornybar

Global Renewable Energy Trends 2018

Det er ikke mange år siden fornybar energi var et futuristisk begrep fra et forbrukerperspektiv. Nå – flere år senere er fornybar energi på full fart inn i hjemmene og storsamfunnet. Ikke bare har fornybar energi nå blitt vanlig – det har også blitt den foretrukne energikilden.

En kombinasjon av ny utvikling og økt etterspørsel har gjort at fornybar energi, som sol- og vindenergi, vinner i kampen mot mer tradisjonelle energikilder. Det gjelder både velutviklede land og i utviklingsland.

Den utviklingen ser også Marlene Motyka, leder av Deloitte Global Renewable Energy.

– Etterspørselen etter fornybare energikilder har vokst enormt de siste årene, sier Motyka.

Motyka mener at mye av grunnen for økningen er at regjeringer, lokalsamfunn, fremvoksende markeder og bedrifter i større grad forstår at fornybar energi er bærekraftig og rimelig, og vil da ha fornybar energi inkludert i nåværende og fremtidige anskaffelsesplaner.

Blant driverne i den økte bruken av fornybar energi er det tre hovedtrekk – tilgjengelighet, kostnadseffektivitet og konkurransefortrinn. Fornybare energikilder har blitt mer tilgengelige, og kan nå sammenlignes både med tanke på griden og med strømmen i stikkontakten, samtidig som sol- og vindenergi være en kostnadseffektivt måte å balansere griden på. I tillegg er ny teknologi med på å spisse konkurransefortrinnet, slik at leverandører kan tilby enda bedre produkter for forbrukerne.

Global Renewable Energy Trends

Last ned her

Fornybar energi kan brukes av hele samfunnet

Forbrukerne søker de billigste og mest pålitelige energikildene med minst mulig karbonutslipp – og man ser klare trendkonturer i markedet. Med bakgrunn i utviklingen av fornybar energi og økt kapasitet, vil det bli mulig å integrere fornybar energi inn i byplaner, samfunnsenergiprosjekter som gir flere tilgang til fordelene med fornybar energi og fremvoksende markeder som fører til distribusjon av fornybar energi underveis i deres utvikling. I tillegg ønsker mange selskaper å utvide omfanget av sol- og vindkraft i deres innkjøpsporteføljer.

Disse trendene vil trolig fortsette å gjensidig forsterke hverandre i tiden fremover. Bruken av nye teknologier vil bidra til å redusere kostnadene enda mer, og samtidig forbedre integrasjonen av teknologien. Dette vil gjøre det mulig for et voksende antall energiforbrukere å ta i bruk fornybar energi – og akselerere nasjonale energitransisjoner over hele verden.

Færre hindringer for større distribusjon av fornybare energikilder

Det er ikke bare ny teknologi og økt etterspørsel av fornybar energi som har gjort teknologiene mer tilgjengelig. Flere langvarige hindringer for større distribusjon av fornybare energikilder har i senere tid blitt redusert som følge av nye muligheter. De tre viktigste er:

Oppnådd pris- og ytelsesparitet: I store deler av verden har den usubsidierte prisen på solenergi og vindkraft blitt sammenlignbar eller billigere enn tradisjonelle energikilder. Nye lagringsalternativer gjør fornybar energi mer overførbare – noe som en gang var den store fordelen med tradisjonelle energikilder.

Kostnadseffektiv og pålitelig grid-integrasjon: Før var det å opprettholde energibalanse på gridene et hinder for sol- og vindenergi, men nå ser man på bruken av fornybar energi som en løsning på problemer man opplever med grid-løsningen. Fornybar energi har vist evnen til å styrke gridens motstandsdyktighet og pålitelighet, og dermed gi et grunnleggende bedre grid-tilbud. Såkalte Smart inverters og avanserte kontroller har gjort det mulig for sol- og vindenergi å levere tjenester for nettverkssikkerhet knyttet til frekvens, spenning og ramping like bra som, eller bedre enn, andre energikilder. Når dette kombineres med smarte inverters, kan solceller og vindkraft øke mye raskere enn konvensjonell produksjon, bidra til å stabilisere griden selv etter at solen går ned og vinden stopper, og for Solar PV, ha mye høyere responsnøyaktighet enn noen annen kilde.

• Teknologiens innflytelse: Teknologi akselererer distribusjonen av fornybare energikilder. Automatisering og avansert produksjon forbedrer både produksjon og drift av fornybare energikilder ved å redusere kostnadene og tidsbruken for implementering av fornybare energisystemer. For eksempel så kan AI finjustere værprognoser, optimalisere bruken av fornybare ressurser; blockchain kan aktivere markeder for energivurderingsbevis (EAC) for å bidra til å løse tillit og byråkratiske hindringer; og avanserte materialer forvandler materialene til solpaneler og vindturbiner.

Les hele rapporten Global Renewable Energy Trends her. 

Did you find this useful?