Operations

Tjenester

Operations

Oil & Gas Consulting

Produksjon dekker et bredt område av drift, vedlikehold, modifikasjoner. Er det utfordrende å skape en effektiv og sikker modell som leverer lønnsomme resultater over tid?

Gjennom en unik blanding av medarbeidere med operativ erfaring fra olje og gass industrien blandet med rådgivningskompetanse, bruker vi spesialutviklede produkter for oljeindustrien for å løse aktuelle problemstillinger på kort og lang sikt, herunder:

 • Lønnsomhetsforbedring av felt og porteføljer av felt i en region.
 • Optimal prioritering av alle aktivitetsstrømmer for optimalisere et felts verdiskaping og sikker drift (drift, vedlikehold, modifikasjoner, brønnintervensjoner etc.)
 • Forbedre balansen mellom risiko og effektivitet for å optimalisere verdiskaping og sikkerhet i alle typer prosesser
 • Strømlinjeforming av sentrale prosesser slik som material- og personell flyten fra planlegging, via base til utførelse på installasjonen gjennom lean prinsipper
 • Forbedring av skrutid offshore
 • Effektiv organisering onshore og offshore tilpasset feltets livssyklus og porteføljen av felt
 • Utarbeidelse av gode leverandørmodeller og kontrakts modeller som sikrer maksimal verdiskaping

Hvordan kan man sikre effektiv drift fra dag 1? Vi har en lang rekke produkter som er tilpasset nye operatører eller operatører som ønsker å oppdatere sitt styringssystem til et nivå som ikke bare tilfredsstiller myndighetskrav, men som også støtter opp om verdiskapingen. Derfor leverer vi:

 • Et svært «lean» prosessorientert styringssystem som er tilnærmet ferdig utviklet basert på læring fra ulike forbedringsprosjekter. Operatørens selskap kan dermed prioritere tiden på å tilpasse produktet til sitt formål i stedet for å utvikle alt fra grunnen. Dette gir høyere kvalitet og mindre kostnad.
 • Alle prosesser er kategoriserte utfra verdiskapingspotensial og man kan dermed systematisk gjennomføre et forbedringsprogram der styringssystemet vil støtte opp om verdiskaping
 • EMMA er en database hvor alle hendelsen på Norsk sokkel er koblet tilbake til arbeidsprosesser gjennom rot årsak. Dette gir et kraftig verktøy for å forbedre barrierer samt selektivt trene organisasjonen.
 • Bistand til driftsforberedelser

Norsk sokkel og den globale olje- og gassindustrien utvikles stadig. Dette stiller krav til å jobbe smartere i stedet for hardere. Det stiller også krav til raskere omstilling som er varig. Deloitte kan bistå med:

 • Utvikle smartere måter å operere på som gir direkte effekt på god lønnsomhet og sikker drift tilpasset den enkelte operatørs feltportefølje og strategi
 • Rask gjennomføring av varig endring

Ønsker du å høre mer om hvordan vi kan hjelpe dere?

Kontakt oss

Johannes Wiik

Johannes Wiik

Johannes Wiik Er partner i Deloitte AS... Mer