Prosjekter og feltutvikling

Tjenester

Prosjekter og feltutvikling

Oil & Gas Consulting

I Deloitte jobber vi med alle ledd av verdikjeden for å bedre fremdrift og redusere kostnader relatert til prosjektutbygging. Spesielt retter vi fokus mot den kritiske ferdigstillelsesfasen (completion og commissioning), fasen der feil og mangler materialiseres og fører til forsinkelser og kostnadsoverskridelser. Kontinuerlige risikovurderinger og ledelsesverktøy knyttet til dette, samt tidligplanlegging med «end in mind» -fokus er sentrale elementer av våre leveranser.

Vi fokuserer vi på det kritiske grensesnittet mot Driftsorganisasjonen, og utvikler strategier som sikrer en helhetlig og strømlinjeformet overtakelse mellom Prosjekt og Drift. Ved hjelp av vår operative erfaring og forståelse gir vi våre kunder bedre forutsetninger for lykkes på kort og lang sikt.

 

Vi hjelper kundene våre med:

  • Verktøy og prosesser for å bedre kontroll og øke verdiforståelse hos prosjektledelsen
  • Ferdigstillelsesstrategier tilpasset det enkelte prosjekt
  • Overtakelsesstrategier mellom prosjekt og drift
  • Praktiske kontinuerlige risiko sesjoner (PRS) med ledergrupper og utførende
  • Tredjeparts vurderinger av faktisk ferdigstillelsesnivå
  • Coaching av ledere
  • Styringssystem tilpasset størrelse og modenhet (prosesser, organisasjonsmodeller, KPI’er, verktøy og annet)

Overskridelsene man har sett på norsk (og internasjonal) sokkel de senere årene skyldes bl.a. kontraktuelle, kompetansemessige, planmessige og organisatoriske forhold. Våre undersøkelser viser at mellom 70 og 90% av alle feil som oppstår gjennom ferdigstillelsesfasen er generiske feil, altså feil som gjentar seg fra prosjekt til prosjekt!

Ved å sette fokus på sluttproduktet og å sørge for at tidligplanlegging og kontinuerlig risikovurderinger står sentralt hos prosjektledelsen allerede i tidligfase (FEED), vil man kunne unngå at mange av de samme feilene gjentar seg fra prosjekt til prosjekt.

Contact

Trond Bendiksen

Trond Bendiksen

Director and Leader Operations segment

Trond Bendiksen er director i Deloitte AS.Trond Bendiksen has significant international experience within Operations both as Offshore Installations Manager and Unit (asset) Manager. Trond has worked a... Mer