Artikkel

Vekstvett-regel #1: Start på transformasjonsreisen før støtteordningene fjernes

Statsbudsjettet gir oss håp i en tøff corona-tid. Vi har en finansminister som påpeker at gjeninnhentingen for norsk næringsliv har gått raskere enn ventet og at vi allerede neste år er tilbake til handlingsregelen. Et viktig signal fra Jan Tore Sanners finanstale er at statsbudsjettet skal gi grobunn for omstilling og vekst. Den omstillingen Sanner ønsker seg bør starte nå, før støtteordningene fases ut! Dette er våre beste Vekstvett-regler!

Sanner og Finansdepartementet kan ikke langsiktig subsidiere eller forlenge krisepakker til næringer der forbrukervanene har dreiet så kraftig at grunnlaget for den tradisjonelle forretningsdriften ikke eksisterer lenger. Som Sanner sier: «Vi må hjelpe næringslivet gjennom krisen – uten å svekke innovasjonskraften og uten å ødelegge omstillingsevnen. Det er en krevende balansegang. Bedrifter går konkurs, både i gode tider og i krevende tider. Politikere må være kloke nok til å erkjenne at vi ikke vet hvem som er morgendagens vinnere. Markedet må avgjøre hvilke bedrifter som skal være med videre.»

Vi har en sterk oppfordring til norske bedrifter som kjenner på uroen om at markedet kanskje aldri kommer tilbake til det vi før kjente som normalen:

#1 Start på transformasjonsreisen i god tid før støtteordningene fjernes! I løpet av kort tid har vi sett store endringer i samfunnet som påvirker både adferd og forbrukervaner. For de fleste bedrifter vil dette kunne påvirke inntektsgrunnlag og forretningsmodeller, og gjøre det nødvendig å vurdere kostnadsstrukturer og hva som er mindre fremtidsrettede områder, samtidig som det kan være en mulighet til å utforske nye vekstområder. Uansett hvordan det påvirker deg og din bedrift anbefaler vi at du begynner arbeidet med omstilling mens støtteordningene er der, og før utfordringene er blitt for store,

#2 Glem 5-års strategi, lag et nytt scenariebasert kart der du bruker «Zoom out og Zoom in». Strategi handler mer og mer om å legge scenarier å styre mot, samt håndtere usikkerhet. Det blir derfor viktig å kunne kombinere evnen til å utforske usikre fremtidsscenarier med mer kortsiktige og konkrete handlinger.

Zoom out: Se for deg hvordan markedet ditt ser ut om 10-20 år, med utgangspunkt i trendene som er i ferd med å endre verden på lang sikt. Deretter stiller du spørsmålet: Hva slags selskap må vi bli for å skape verdier i dette markedet?

Zoom in: I løpet av de neste 3-6 månedene, sett i gang 2-3 initiativ som setter fart på denne reisen, og ha en jevnlig måling og justering av disse. På denne måten kan du dyrke frem nye forretningsområder som har kraft til å transformere virksomheten på sikt. Det kan være nye forretningsideer, men også tiltak rettet mot sentrale områder i dagens kjernevirksomhet. Dere trenger ikke gjennomføre radikal innovasjon på alle områder. Men når dere går på kjente stier, så utforsk noen avstikkere for å utforske forbedringsområder.

#3 Fokus, fokus, fokus på presisjonsvekst. Mange bedrifter har kjørt piloter i store mengder, men skalering er krevende. Presisjonsvekst (Precision growth) handler om å identifisere initiativene med størst potensial for å skape ny vekst, og deretter tilrettelegge for mekanismer som fremskynder veksten av disse initiativene. Læringsprosessen er kontinuerlig, og du må tilpasse og optimalisere vekstbanen.

#4 Du som leder må beskytte nye initiativer fra kjernevirksomheten. Få medlemmer av ledergruppen vil komme ut av skapet som «motstandere av endring». Samtidig måles de ofte på KPIer relatert til eksisterende drift, og har en hverdag som ikke gir rom for å dyrke endringsinitiativer. Og kanskje er hovedårsaken en følelse av frykt for det ukjente, en frykt for at eksistensen er truet. Topplederforankret innovasjon i randsonen av kjernevirksomheten er viktig til nye forretningsområder er sterke nok til å bli en del av din nye kjernevirksomhet. En mulig konflikt mellom kjernevirksomheten og det nye initiativet bør utsettes så lenge som mulig, frem til det nye initiativet skaper så stor verdi at diskusjonen fremstår som meningsløs.

#5 Nøkkelen til endring er mangfold og inkludering. Poenget med ‘zoom out’-øvelsen er ikke å spå et nøyaktig bilde om hvordan verden vil se ut, men det hjelper deg med å frigjøre deg fra fastlåste tankesett – inkludert din nåværende forretningsmodell. Ved å tegne noen mulige fremtidsscenarier sammen med en mangfoldig gruppe vil du engasjere, inkludere og skape ny innsikt. Zoom in-øvelsen vil gjennom å vise til håndfaste planer bekjempe skepsis og frykt, og du får aktivert handlekraft.

#6 Bevar de positive effektene av koronapandemien. Situasjonen har gitt mange ansatte muligheten til å demonstrere sin evne til å improvisere. Mange ledere ble tvunget til å gi ansatte tillit, og mange ble forbløffet over de ansattes evne til å finne nye verdiskapende løsninger. For i tillegg til å skape nye vekstområder, må du også styrke kjernevirksomheten. Begge gruppene trenger din tillit og et mandat for stadig finne nye måter å skape verdi for dine kunder.

#7 Gjør deg kjent med ledelse av plattformer. I 2014 kjøpte Microsoft det svenske spillselskapet Mojang for 2,5 milliarder dollar. Microsoft forsto at verdien av Minecraft ikke bare var et spill, men en plattform som kunne skape ny verdi i Microsofts økosystem. Den fjerde industrielle revolusjon åpner nye muligheter for samarbeid - ikke bare internt, men også på tvers av bedrifter og organisasjoner. Vi har så vidt begynt å utnytte mulighetene som ligger i plattformer. Med oppdatert kunnskap øker du sjansen for at ideene som tvinges frem kan bli til inntekter og arbeidsplasser.

#8 Bli kjent med dine unge «turvenner». Fremtidens arbeidstakere og ledere vokser opp i en helt annen tid enn vår generasjon. Generasjon Z er her, og snart kommer generasjon Alpha. En generasjon som spør Siri og Alexa om råd, like mye som egen leder. En generasjon som ser verden gjennom skjermen og skiller mindre mellom de virkelige og den virtuelle verdenen. Denne generasjon påvirker også oss vårt forhold til arbeid, arbeidsplassen og arbeidsoppgavene. Innfør omvendt mentoring og la de ta deg med ut på nye reiser!

Les og se gjerne mer om våre tanker om plattform ledelse fra vår tankesmie Center for the Edge, som John Hagels tale om Platforms & Ecosystems fra Singularity University’s Global Summit.

Vi hjelper deg gjerne videre.

Digital transformasjon i finansbransjen

For å lykkes med utvikling av den digitale kundeopplevelsen er det essensielt at bankene inkluderer de ansatte i prosessene.

Les mer her
Var denne siden nyttig?