Artikkel

Ti år etter finanskrisen står bankene stødigere enn på lenge

2019 Banking and Capital Markets Outlook

Det globale banksystemet er ikke bare større og mer lønnsomt nå, det er også mer motstandsdyktig enn på hvilket som helst tidspunkt de siste ti årene.

Ifølge «The Banker’s Top 1000 World Banks»-rangering for 2018, hadde total forvaltningskapital nådd 124 billioner dollar, mens avkastningen på eiendeler (ROA) var på 0,9 prosent. Tilsvarende steg kapitalandel som andel av eiendeler til 6,7 prosent for tier én-selskaper. Dette er betydelig høyere enn i 2008.

Amerikanske banker best på å bygge seg opp igjen etter krisen

Gjenreisingen etter finanskrisen har ikke vært like god i hele verden; sammenlignet med sine europeiske kollegaer, er amerikanske bankene foran på flere punkter. Aggressive politiske tiltak og kraftige reguleringer hjalp USA med å bygge opp en sunnere økonomi fortere sammenlignet med Europa. Nylig har vi også sett at en gunstig BNP-vekst, skatteletter og stigende priser har styrket industrien ytterligere.

Totale eiendeler (total assets) i USA nådde en topp på 17,5 billioner dollar i 2018. Kapitalnivået er også på vei opp, med en gjennomsnittlig kapitalandel som andel av eiendeler på 13,14 prosent. Avkastning på egenkapitalen (ROE) for næringen er på 11,83 prosent, som tilsvare lignende tall før finanskrisen. Effektivitetsforholdene er også på sitt beste.

På andre måltall, som ikke-utførende lån og antall mislykkede institusjoner, er den amerikanske storbanken robust. Det samme kan imidlertid ikke sies om bankindustrien i Europa. Strukturelle mangler, overkapasitet, lavt/negativt rentenivå og fraværet av en regulatorisk agent for de pan-europeiske bankene har etter all sannsynlighet bidratt til vedvarende lønnsomhetsutfordringer.

Mange europeiske banker har blitt mindre, mer avgrenset fra internasjonale markeder og fra spennende tidligere lønnsomme bedrifter. Fortjeneste på de europeiske bankene falt fra 60 milliarder dollar i 2007 til 17,5 milliarder i 2017. Et ganske dramatisk fall. Imidlertid viser europeiske banker tegn til forbedring. Avkastning på egenkapital (ROE) for vest-europeiske banker i topp 1000 vokste til 8,6 prosent i 2017, sammenlignet med 5,5 prosent i 2016. I den asiatiske stillehavsregionen (APAC) har veksten av kinesiske banker hatt en kraftig utviklingen de siste ti årene, og den kinesiske bankindustrien har overgått EU når det kommer til størrelse.

De fire største bankene i 2018 var kinesiske

I 2018 var de fire største bankene i verden kinesiske. I 2007 var ingen av topp-ti bankene kinesiske. Kinesiske banker gjør det også svært godt når det kommer til lønnsomhet, og rapporterer om en avkastning på 15,3 prosent på egenkapital (ROE). Men bekymringen om økonomisk vekst og handelskrig med USA påvirker allerede utsiktene for lønnsomheten fremover. 

I mellomtiden har japanske banker som klarte å slippe unna finanskrisen, lenge strevd med effektene av en langsom vekst i landet og lave/negative rentesatser. Til tross for det generelt optimistiske bildet av den globale bankindustrien, kan man skimte usikkerhet i horisonten. Det internasjonale pengefondet (IMF) tror på svekkelse i alle regioner, inkludert i Kina og fremvoksende asiatiske markeder.

25 prosent sjanse for lavkonjunktur i USA i 2019/2020

I sin nyeste prognose spår Deloittes økonomer at det er 25 prosent sannsynlighet for lavkonjunktur i USA i 2019. I dette tilfellet vil det være toll, og svekkelse av stimuluseffekten som bremser USAs økonomiske vekst i slutten av 2019 eller tidlig i 2010.

Ønsker du å lese hele «2019 Global Banking Industry Outlook»-rapporten? Last ned rapporten via nedlastingslenken til høyre.

Les hele rapporten

Last ned 2019 Banking and Capital Markets Outlook

 

Last ned
Var denne siden nyttig?