Artikkel

Fra profitt til verdi – bærekraft er på CFOens agenda

Interessen for bærekraft og bærekraftige investeringer i finansmarkedet er stor, og det kreves mer og mer av selskapene når det gjelder bærekraftig utvikling. Dette gjør at bærekraft er kommet høyt på CFOen sin agenda.

Vi ser imidlertid at det ikke bare er finansmarkedene som krever dette. I tillegg til investors krav, forventer kunder, samarbeidspartnere, ansatte og andre interessenter at virksomhetene tar ansvar og innarbeider samfunnsansvar og bærekraft i sin strategi. Vi mener at for å kunne kommunisere arbeidet som gjøres og resultatene som skapes på en troverdig måte er det nødvendig å ha et bevisst forhold til finansielle og ikke-finansielle måltall, og å koble disse til strategien i en integrert helhet.

For å imøtekomme disse kravene beveger stadig flere større selskaper seg mot integrert rapportering som en tilnærming. Målet er at investorer og andre interessenter skal få tilstrekkelig informasjon om selskapets risikobilde og verdiskapingsevne i fremtiden.

Les også: Uforløst rapporteringspotensial i norske bedrifter

Analyse av de 50 største virksomhetene

Deloitte har analysert hvordan de 50 største virksomhetene i Norge rapporterte på helhetlig verdiskapning og bærekraft i 2017. Denne undersøkelsen viser at det er et uforløst potensial i norske bedrifter. Vi ønsker allikevel å understreke at det gjøres mye bra. Det gis mye informasjon om det arbeidet virksomhetene gjør på disse områdene, men vi ser at rapporteringen ofte mangler et helhetlig perspektiv og at dokumentene gjerne utarbeides uavhengig av hverandre. Rapporteringskvaliteten øker med selskapets størrelse, og børsnoterte selskaper har generelt en høyere kvalitet på sine rapporter.

For å rapportere integrert, kreves det også at virksomheten tenker og agerer integrert. Dette oppnås ved å bryte ned interne siloer og øke den felles forståelsen av hvordan verdier skapes. Dette støtter i sin tur bedre beslutningsprosesser for ledelse og styre, mer fokusert rapportering og forbedret kommunikasjon med interessenter. Vår analyse viser at mange bedrifter er på god vei mot å nå dette målet, og arbeidet gjøres på tvers av organisasjonen.

Om ansvaret ligger hos CFO så er ikke det en ulempe. CFOen kan med sin kompetanse være en ressurs og pådriver for risikohåndtering, samhandling og integrering i virksomheten.

Var denne siden nyttig?