Nyheter for CFO

Artikkel

Nyheter for CFO

April 2016

HR-teknologi, neste generasjons CFO-er, CFO-CIO-partnerskap, M&A og utvikling av virksomheten.

10 Disruptive HR Technology Trends for 2016: Weekend Reading

I 2016 beveger HR-teknologi seg i brukerfokusert retning, og design og funksjoner retter seg mot å engasjere ansatte og forbedre deres prestasjoner fremfor å avlaste HR-administrasjon. For organisasjoner som søker bedre verktøy for IT-bemanningsplanlegging, prestasjonsledelse, og rekruttering er dette gode nyheter, ifølge grunnlegger av Bersin by Deloitte, Josh Bersin. Lær mer om dette og andre disruptive trender for 2016.

Les mer »

Training Millennials for the CFO Seat

Hva bør gjøres for å forberede og utvikle neste generasjon av CFO-er før de legger ut på sin yrkeskarriere? Dough Shackelford, dekan ved UNC Kenan-Flagler Business School, drøfter utfordringer som selskaper står overfor i arbeidet med millennials og hvordan studieprogrammer tilpasses en generasjon med individualiserte faglige erfaringer. Shackelford drøfter også hvordan digitale verktøy og pedagogisk innovasjon transformerer tradisjonelle fagplaner og forbereder dagens studenter til å bli morgendagens ledere.

Les mer »

Building a Strong CFO-CIO Partnership: Understand, Communicate, Collaborate

Teknologi bidrar i stadig større grad til verdiskaping og konkurransefortrinn. Som konsekvens av dette er det viktig at CFO-er samarbeider tett med CIO-er. CFO og CIO bør etablere effektiv kommunikasjon og fokusere på gjensidig forståelse, og gjennom dette forbedre resultater ved å blant annet koordinere IT-investeringer med strategiske vekstplaner og forbedre risikostyring av IT-investeringer.

Les mer »

What It Takes to Be an Advantaged Acquirer

Fjorårets M&A-aktivitet var rekordhøy ifølge Bloomberg. Selv om aktiviteten ikke forventes å fortsette i en slik rekordfart, er trenden langt ifra avtakende. Det er mange strategiske grunner til at selskaper ønsker å fortsette med fusjoner og oppkjøp, eksempelvis for å øke sin andel i eksisterende markeder og for å oppnå stordriftsfordeler. Med et slik høyt tempo kan det imidlertid gjøres feilgrep og sannsynligheten for feilvurderinger knyttet til bla. forventede synergier og hvor godt target passer strategisk med oppkjøper har vist seg å øke i perioder med høy M&A-aktivitet. I slike perioder tenderer også oppkjøper mot å betale en høyere premie. Lær om de vanligste feilene og hvordan CFO-er potensielt kan unngå disse.

Les mer »

Transforming the Retained Finance Organization

I etterkant av sentralisering og optimalisering av transaksjonsorienterte oppgaver har CFO en gyllen mulighet til å transformere økonomifunksjonen til å ta rollen som strategisk partner for utvikling av virksomheten. Ressurser frigjøres og kan bruke mer tid på verdiskapende aktiviteter slik som lønnsomhetsanalyser og kostnadsstyring. For at CFO-er skal lykkes med transformasjonen kreves det at de adresserer tre sentrale områder: kapasitet, evne og samarbeid. 

Les mer »

Sharpening the Board’s Role in Cyber-Risk Oversight

En av de største virksomhetsomfattende risikoer som selskaper står overfor i dag er cyber-risiko. En av styrets viktigste oppgaver er å sikre at ledelsen er bevisst på hvilke hendelser som kan ramme selskapet hardest. Ledelsen må ha nødvendig kompetanse, ressurser og tilnærming for å minimere sannsynligheten for angrep, samt evnen til å begrense potensielle skader dersom en hendelse skulle oppstå. Lær hvilke problemstillinger styret må vurdere ved utvikling av prosesser for håndtering av denne typen risiko.

Les mer »

Var denne siden nyttig?