Nyheter for CFO

Artikkel

På CFO-ens bord

Desember 2015

Her er artikler som er relevante for CFO, med temaer innen kommunikasjon, disrupsjon, teknologi, teamarbeid, kunstig intelligens og strategi.

Why Data Storytelling is so Important

I mangel på en pedagogisk og effektiv fremstilling av data risikerer organisasjoner at analytiske initiativ ikke har den ønskede og tiltenkte effekten på beslutninger og handlinger. Som et resultat kan derfor tid og investert kapital til å anskaffe, forvalte og analysere data være, i stor grad, bortkastet.

Les mer »

Nyheter for CFO

Turning Disruptive Trends into Opportunity

Disruptive innovasjoner kan tilsynelatende se ut til å utfordre mange etablerte markedsledere. Ny forskning viser imidlertid konsistente mønstre knyttet til disrupsjon som etablerte selskaper kan dra nytte av for å forutse utfordringer, og således være bedre rustet til å foreta effektiv omstilling. Slike mønstre representerer en viktig mulighet for virksomheter til å forstå eksponeringen av strategisk risiko samt å utvikle byggeklossene til nye og mer effektive forretningsområder. Les om hvordan organisasjoner kan identifisere og adressere disruptive trender.

Les mer »

Nyheter for CFO

Capitalizing on the promise and power of the internet of things

Det er viktig for CFO-er å forstå “Internet of Things” (IoT) og det er essensielt å utvikle sine egne «point of views» knyttet til de potensielle implikasjonene. I denne utgaven av Deloitte CFO Insights undersøker vi hvordan IoT kan påvirke forretningsmodeller, bl.a. knyttet til kostnadsbesparelser og til å drive vekst på topplinjen.

Les mer »

Nyheter for CFO

Creating an Effective Communications Program

I rollen som ny CFO er det viktig å tidlig etablere og/eller fremheve sitt kommunikasjonsprogram. I denne utgaven av CFO Insights introduserer vi en enkel modell som kan bistå CFO-er i å skape og gjennomføre et disiplinert kommunikasjonsprogram, som er forankret i CFO-ens hovedmålsettinger.

Les mer »

Nyheter for CFO

Executive Transitions: Your Team is your Brand

Som ny leder «arver» man ofte et eksisterende team, og disse ressursene kan være avgjørende for hvordan man oppfattes internt i organisasjonen. Tidlig i overgangsfasen bør nye CxO-er gå i diskusjon om hvordan man ønsker å definere sitt fremtidige varemerke, avklare forventninger med kritiske interessenter samt drive handling for å realisere målene for hvordan man ønsker å bli oppfattet i organisasjonen. Ledere bør åpent kommunisere sine ideer og forventninger i samsvar med varemerket man ønsker å etablere, og hvilke handlinger som driver strategien til en realitet.

Les mer »

Nyheter for CFO

Cognitive Technologies All Set to Transform Business Processes

Det blir stadig vanligere at teknologileverandører og kunder tar i bruk kunstig intelligens (AI) for å transformere forretningsprosesser. Tiden er nå inne for organisasjoner å vurdere hvilke områder som er relevante for AI, og hvordan dette kan hjelpe dem å transformere nøkkelprosesser.

Les mer »

Nyheter for CFO

Strategy, Not Technology, Drives Digital Transformation

Etablerte digitale aktører fokuserer i stor grad på integrering av digitale teknologier, som f.eks. sosiale medier, mobile løsninger, analytics og skyen, i arbeidet med å endre hvordan forretningen opererer. Mindre og nyere aktører innen TMT-sektoren fokuserer i større grad på å løse forretningsmessige utfordringer med individuelle digitale teknologier, ifølge den siste utgaven av MIT Sloan Management Review, utarbeidet i samarbeid med Deloitte. Det som er unikt med digital transformasjon er at det å ta risiko begynner å bli en kulturell norm alt etter som mer digitalt avanserte selskaper søker nye muligheter for å sikre seg konkurransefortrinn.

Les mer »

Nyheter for CFO
Var denne siden nyttig?