CFO-nyheter – desember 2016

Article

CFO-nyheter – desember 2016

Les mer om hvordan lykkes i å utarbeide, operasjonalisere og gjennomføre selskapets strategi, viktigheten av å bygge relasjoner til politiske beslutningstakere og hva som skal til for å lande stillingen som CFO i et stort selskap.

Strategy Execution: What Could Possibly Go Wrong?

Selskaper bruker mye tid og ressurser årlig på å utvikle strategier for å få innpass i nye markeder, fange større markedsandel, bli mer lønnsomme, eller på en annen måte forbedre ulike deler av virksomheten. Hvert år er en stor andel av strategiene dømt til å mislykkes. Ofte skyldes dette et misforhold mellom hva strategien skal bidra med å oppnå og hvilken tilnærming som brukes for å oppnå strategien.

I denne artikkelen kan du lære mer om tre grunnleggende årsaker til at implementering av strategier mislykkes og fordeler med å anvende en mer dynamisk tilnærming til strategigjennomføring.

Les mer »

 

Making Government Relations Part of the CFO’s Portfolio: Charles Holley, CFO-in-Residence

CFO har ofte større og bredere innsikt inn i organisasjonen enn andre, både på operasjonelt og strategisk nivå. Dette gir CFO-er et unikt perspektiv på hvordan politiske beslutninger og nye eller endrede regelverk kan påvirke selskapet, bransjen selskapet opererer i og selskapets interessenter.

Tidligere CFO i Walmart, Charles Holley, påpeker i denne artikkelen betydningen av at CFO-er bygger relasjoner til politiske beslutningstakere og gir råd på hvordan dette kan gjøres. Charles deler også sitt syn på hvordan CFO-er kan bli talsmenn for organisasjonen og dens interessenter.    

Les mer »

 

Finding CFO: What Does the Market Demand?

Hva skal til for å lande stillingen som CFO i et stort selskap, og hvordan bør CFO-er posisjonere seg? I denne artikkelen deler seks ledende rekrutterere sine synspunkter på arbeidsmarkedet for CFO-er. Rekruttererne understreker viktigheten av å ha operative ferdigheter, en langsiktig visjon, bransjekunnskap, forståelse for investor relations og en global outlook.

Les mer om hvordan endrede markedsforhold, forventinger fra styret og andre faktorer vil være med på å bestemme hvilke evner som vil være mest etterspurt i jakten på den rette CFO-en.

Les mer »

 

Leadership and Execution at Digital Speed: Jeffrey Housenbold, Former Shutterfly CEO

Den digitale revolusjonen krever ikke bare at man har en god strategisk visjon, men også at man har fleksibilitet til å endre og tilpasse selskapets strategi til raskt skiftende teknologier, forretningsmessige forhold og forbrukernes behov.

Jeffrey Housenbold, tidligere CEO for Shutterfly, og Kirsten Rhodes, rådgiver i Deloitte, gir i denne artikkelen råd om hvordan CFO-er kan hjelpe CEO-er med å effektivt operasjonalisere og gjennomføre selskapets strategi.

Les mer »

Did you find this useful?