Nyheter for CFO

Artikkel

På CFO-ens bord

Februar 2016

Her er artikler som er relevante for CFO, med temaer innen asiatiske markeder, vekststrategier, risiko og teamarbeid.

Asia’s Economic Growth Among Global Markets Continues

Nedgangstider i kinesisk økonomi har hatt store følger for globale finansmarkeder. Verdensøkonomien påvirkes også i stor grad av andre asiatiske land som India, Japan og Sør-Korea. I denne rapporten fra Deloitte Unviersity Press kan du lære hvorfor Asias rolle i global økonomi forventes å bli stadig viktigere i tiden fremover, noe som skaper styrke men samtidig ustabilitet dersom risikoer ikke adresseres på en forsvarlig måte.

Les mer »

Nyheter for CFO

Financial Services 2016 Outlook: Shifting Focus to Innovation, Investing in Growth

I følge Bob Contri, leder av Deloitte LLPs globale praksis for finansielle tjenester, ønsker finansselskaper i økende grad å innovere og transformere sine forretningsmodeller. Bob drøfter endringer som skjer i bransjen, nye risikoer og utfordringer som Cybersecurity og evne til å tiltrekke seg talenter i kjølvannet av finanskrisen, samt hvordan ledere gjennom investeringer i teknologi kan bidra til effektivitet og vekst i virksomheten.

Les mer »

Nyheter for CFO

Compliance risks: What you don’t contain can hurt you

Som konsekvens av økte globale reguleringer og økte forventninger blant stakeholdere, er organisasjoner i mye større grad utsatt for risiko knyttet til etterlevelse. I denne utgaven av CFO Insights vil vi diskutere hvordan CFOer kan samarbeide med CEO for å bedre forstå hele spekteret av risikoer som finnes i organisasjonen.

Les mer »

Nyheter for CFO

Diagnosing your team—and curing its ills

Som CFO er du avhengig av lederteamet for å lykkes i å gjennomføre din visjon og strategi. I denne utgaven av CFO Insights tilbyr vi et enkelt og praktisk rammeverk for å diagnostisere hvordan ditt team arbeider sammen, gjennom fokuserte spørsmål og gjennomgang av sentrale kjennetegn ved effektive team.

Les mer »

Nyheter for CFO

Seven Steps for Re-recruiting and Engaging Your New Team

Overganger kan oppleves som vanskelige for både nyutnevnte CFOer og deres ansatte. Nye CFOer tenker ofte ikke gjennom hvordan de systematisk skal engasjere og kommunisere med sitt nye team. Medarbeidere følger nøye med på hva deres nye CFO foretar seg og avgjør hvorvidt de opplever at han eller hun er god til å lede dem som enkeltindivider og organisasjonen som helhet. Lær hvordan du som ny CFO kan bidra til å skape engasjement og forpliktelse  i teamet du overtar.

Les mer »

Nyheter for CFO
Var denne siden nyttig?