CFO-nyheter – februar 2017

Artikkel

CFO-nyheter – februar 2017

Les mer om hvordan CFO-er kan jobbe tettere med CMO for å drive merkevarestrategi, hvordan nyinnsatte ledere kan drive nødvendige kulturelle endringer, og strategisk bruk av kontantstrømmen for å drive vekst og opprettholde en sterk balanse.

​FP&A som forretningspartner

​Når CFO-er velger å prioritere rollen som forretningspartner, er ofte teamet eller avdelingen som arbeider med finansiell planlegging og analyse (FP&A) godt posisjonert til å lede en slik utvikling. Ved å ta i bruk rammeverket «Three Cs» (Capacity, Capability and Collaboration) kan FP&A gjennomføre budsjettering og prognosearbeid mer effektivt, samt frigjøre tid til verdiskapende aktiviteter som understøtter bedre beslutninger. Enkelte tiltak kan øke kapasiteten med hele 30 til 35 prosent. I denne artikkelen kan du lese mer om dette. 

Les mer »

 

​Skap verdi gjennom tredjeparts rapportering

​I mange organisasjoner er eksterne tjenesteleverandører (Outsource Service Providers – OSP) sterkt integrert i den daglige driften, og fungerer som en virtuell forlengelse av virksomheten. Mange styrer og ledere har vist en fornyet interesse i forvaltningen av OSP-kontrakter, med særlig fokus på å forbedre avkastningen av slike tjenester for hele virksomheten. Les mer om hvordan dette kan måles og forbedres.     

Les mer »

 

​CFO som «Brand Champion»

​Merkevarebygging og kunderelasjonsbygging er ikke tradisjonelle CFO-oppgaver, men for å utøve rollen som strategisk partner er det viktig at CFO-er forstår organisasjonens merkevare og tar rollen som «brand champion». I denne artikkelen beskriver Pete Shimer, CFO for Deloitte LLP, hvordan CFO-er kan jobbe tettere med CMO for å bruke data til å drive merkevarestrategi og bygge dypere kunde- og klientrelasjoner.

Les mer »

 

​Executive transition: Katalysere kulturell endring

Ledere som deltar på Deloittes Transition Labs identifiserer ofte kultur som en dominerende begrensende faktor for selskapets vekst. Av den grunn bør nyinnsatte ledere raskt bli kjent med organisasjonens kultur og sette i gang nødvendige kulturelle endringstiltak. Dette krever evne til systematisk å diagnostisere og katalysere kulturell endring. Lær hvordan nye ledere kan identifisere den rådende kulturen og hvordan de kan arbeide på tvers i organisasjonen for å drive kulturelle endringer.

Les mer »

 

​CPO: CFOs høyre hånd i håndtering av kostnader, risiko og mer

​Innkjøpsdirektører (CPO-er) deler mange felles bekymringer med CFO-er, herunder risikostyring, utvikling av talenter, økt digitalisering og et ønske om å ta en mer strategisk rolle i sine organisasjoner. I denne artikkelen kan du lære mer om funnene i Deloittes «Global Chief Procurement Officer Survey» som er basert på store selskaper i 33 land. Undersøkelsen viser at økt fokus på kostnadskontroll i dagens usikre økonomiske klima krever fokus på besparelser i bunnlinjen, fremfor topplinjevekst.

Les mer »

 

​Strategisk bruk av kontantstrømmen

​Lav vekst i det makroøkonomiske miljøet krever at CFO-er må gå utenfor sin komfortsone når det gjelder strategisk bruk av kontantstrømmen for å drive vekst, levere forventet avkastning og opprettholde en sterk balanse. Charles Holley, tidligere CFO i Walmart, deler spørsmål han stilte seg selv for å forberede seg på samtaler med CEO, styret og andre når det gjaldt kapitalallokering.

Les mer »

Var denne siden nyttig?