Nyheter for CFO

Artikkel

CFO-nyheter - juni 2016

Les mer om kommunikasjonsstrategier for CXO-er, nytenkning rundt bedriftsrapportering, cybersikkerhet, miljøbevissthet og erfaringen som CFO.

Executive Transitions: Elevate Your Leadership Communication Strategies

For å få en effektiv overgang til en ny CxO-rolle er det viktig å utarbeide en kommunikasjonsstrategi tidlig for å sikre måloppnåelse og innflytelse hos relevante interessenter. Denne artikkelen presenterer en enkel modell bestående av ni nøkkelelementer som kan hjelpe nye CxO-er å utarbeide og gjennomføre en tydelig og gjennomførbar kommunikasjonsstrategi.

Les mer »

Is It Time to Bring Corporate Reporting into the 21st Century?

Interessenter ønsker en tydelig forståelse av selskapets retningslinjer, prestasjon, finansiell situasjon, strategiske målsetninger og sentrale risikoer. Samtidig ønsker interessenter å bli hørt, og at selskaper deler sine synspunkter på bla. miljøhensyn, samfunnsansvar og lederlønn. Som konsekvens bør styret vurdere kvalitet og nytte av informasjonen som deles med selskapets interessenter, og sikre transparens gjennom bruk av standardiserte og relevante KPIer og teknologivennlige dokumenter.

Les mer »

How Cyber Savvy Is Your Organization?

Et cyberangrep vil i tillegg til å skape en umiddelbar forstyrrelse, ofte føre til søksmål, regulatoriske tiltak, forstyrrelser i løpende drift, nedsatt evne til å gjennomføre strategi og/eller økt forsikringsansvar. Av den grunn er god oppfølging av cyber-sikkerhet en viktig oppgave for styret. Lær mer om tiltak organisasjoner kan gjennomføre for å bli mer motstandsdyktige mot potensielle cyber-angrep.

Les mer »

Sustainability Disclosures: Keeping Pace with a Greening World

Investorer, regulatoriske myndigheter, forbrukere og andre interessenter etterspør stadig mer innsikt om hvilken effekt selskapers drift har på miljø og samfunn, og hvorvidt selskaper overholder regelverk som fokuserer på bærekraftig utvikling. Interessenter ønsker også mer åpenhet om hvilke initiativ selskaper tar for å bidra til en «grønnere verden», gjennom blant annet ESG-rapportering. Ved å styrke og synliggjøre bærekraftige tiltak, samt tydelig kommunisere hvordan selskapet presterer i forhold til bærekraftige mål, kan selskapet øke tillit blant sine interessenter og øke selskapsverdi.

Les mer »

For Allied World Assurance CFO Tom Bradley, It’s All About Balance

Tom Bradley, konserndirektør og CFO i Allied World Assurance Company Holdings AG, deler i denne artikkelen erfaringer han har gjort seg gjennom rollen som CFO. Bradley påpeker viktigheten av å bruke balanseregnskapet systematisk, vie tid til IR, og å ha en dyp forståelse av de ulike prosessene i virksomheten. Bradley verdsetter åpne kommunikasjonslinjer og selvdrevne medarbeidere.

Les mer »

Var denne siden nyttig?