Nyheter for CFO

Artikkel

CFO-nyheter - mai 2016

Lær mer om markedsføringsroboter, ignorering av dårlige nyheter, innovasjon i revisjon, håndtering av ansatte i en bedriftskrise og økonomiske utsikter i Asia.

Automation Ready to Replace the Mad Men Style of Marketing: Weekend Reading

Robotene inntar markedsavdelingene og det forventes høy grad av automatisering innen år 2025. Ifølge Tom Davenport, professor i IT og ledelse ved Babson College, vil fremtidens markedsføringsteam bestå av få mennesker som har ansvar for å føre tilsyn med automatiserte systemer og utvikle kreative kampanjer. Selv om automatiseringen vil redusere behovet for tradisjonelle markedsførere, kan den skape nye spennende muligheter for de som evner å omfavne teknologien og de endringer som automatisering medfører.

Les mer »

Ignoring Bad News: Weekend Reading

Vi investerer mye tid på å søke og innhente informasjon, men ifølge en rapport fra Deloitte Insights har vi en tendens til å ignorere «dårlige nyheter». Forfatterne bak rapporten diskuterer potensielle årsaker og konsekvenser av å ignorere dårlige nyheter.

Les mer »

Driving Innovation in Audit

Økte forventninger fra regulatoriske myndigheter, investorer og regnskapspliktige er med på å fundamentalt forandre revisoryrket. Profesjonen påvirkes også i stor grad av en rekke teknologiske nyvinninger som eksempelvis kunstig intelligens og analytics. Joe Ucuzoglu, styreleder i Deloittes revisjonspraksis, diskuterer hvordan revisjonen utvikler seg for å holde tritt med nye krav og forventninger.

Les mer »

Ways to Engage Employees Amid a Corporate Crisis

Å bruke tid på å engasjere ansatte under en krise kan ha stor betydning for hvordan en organisasjon evner å håndtere en hendelse, samt hvordan den henter seg inn. I en fersk meningsmåling svarer likevel nær en tredjedel (29,8%) av respondentene at ansatte er den interessentgruppen som vies minst oppmerksomhet under en krise. Lær om seks ulike metoder for å engasjere ansatte under en krise. 

Les mer »

Asia Pacific Economic Outlook, Q2 2016: Weekend Reading

I den siste utgaven av Deloittes «Asia Pacific Economic Outlook» kan du lese om kortsiktige økonomiske utsikter for Taiwan, Malaysia, Thailand og Vietnam. Rapporten diskuterer blant annet hvordan fallende oljepriser og nedgang i Kina fortsetter å tynge Malaysia og Taiwan, hvordan Thailand reiser seg etter krisen og hvordan BNP-veksten i Vietnam forblir robust. Rapporten gir også innsikt om hvilke faktorer som driver veksten i eiendomssektoren i Asia. 

Les mer »

Var denne siden nyttig?