Nyheter for CFO

Artikkel

Nyheter for CFO

Mars 2016

Teknologitrender, innholdskonservering i verdikjeder, strategisk risiko og innovasjon.

Content Curation, Enhanced Supply Chains Keys to Success in 2016

Forbedring av eksisterende distribusjonssystemer, inkorporering av digital teknologi i fysiske butikker for en bedre kundeopplevelse, og identifikasjon av innovative måter å dra nytte av eksisterende eiendommer vil være kritiske suksessfaktorer for detaljister i 2016. Rod Sides (leder for U.S. detaljhandel og distribusjon i Deloitte USA) forklarer hvordan fremtidsrettede detaljister kan forbedre sine distribusjonsnettverk og diskuterer trender for distribusjon og detaljhandel i 2016.

Les mer »

Facing (and Embracing) Strategic Risks

Ledere opplever at de ved å fokusere på strategiske risikoer står bedre rustet til å gjenkjenne hva som kan undergrave deres fremtidige virksomhet, til å tilpasse seg nye utfordringer, samt å utnytte nye muligheter. Andrew Blau og Henry Ristuccia i Deloitte USA diskuterer barrierer for å identifisere og respondere på strategiske risikoer, og gjennomgår tilgjengelige verktøy som kan bidra til å begrense dem. 

Les mer »

Technology Innovations and Trends for the CFO’s Toolkit

Teknologiske fremskritt fortsetter å forandre forretnings- og samfunnsmessige landskap. Utviklingen er spennende, men en bekymring gjør seg gjeldende: Styrer vi mennesker over teknologien, eller er det teknologien som lager reglene? «Smart» teknologi lever tilsynelatende sitt eget liv, men det er viktig å huske at det er fremskrittene som gjøres innen atferdsvitenskap som vil muliggjøre et menneskesentrert design av programmer, teknologier og organisering.

Les mer »

Next Generation of CFOs: Get Ready for Greater Expectations

Virksomheter forventer stadig mer av sine CFOer, og i følge Sanford Cockrell (leder av Deloittes globale CFO Program) vil de neste fem årene skape like mange endringer for CFOer som de fem foregående. Cockrell diskuterer hvilke arbeidsoppgaver som det vil forventes at CFOer skal løse i 2020 og hvilke egenskaper CFOer etterhvert vil behøve etter som endringstakten akselerer.

Les mer »

Var denne siden nyttig?