CFO-nyheter – november 2016

Artikkel

CFO-nyheter – november 2016

Les mer om Big Data og risiko, investorrelasjoner, antikorrupsjon, og hvilke aktiviteter og prioriteringer du bør gjennomføre i den første perioden for å lykkes som ny CFO.

When Big Data Meets Customer Data, Tighter Controls Become Critical

Investeringer i kundeanalyseprogrammet kan gi betydelige fordeler for de som gjør dette på rett måte. Likevel vil organisasjoner møte flere risikoer knyttet til spenningen mellom ønsket om å utnytte og beskytte data. Å møte begge krav krever et robust kontrollmiljø. Et robust kontrollmiljø gir betydelige fordeler og bidrar til å øke forventninger om konfidensialitet og sikkerhet i kontrakter, lover og forskrifter, samtidig som det reduserer potensiell merkevareskade ved misbruk eller lekkasje av data. Lær mer om viktigheten av å sikre solid kontroll over kundedata og hvorfor dette anses å være et avgjørende moment.

Les mer »

 

For Effective IR Ask, Listen, Learn: Charles Holley, CFO-in-Residence

CFO-er må finne den riktige balansen mellom å engasjere seg i investorrelasjoner og å drive virksomheten. Charles Holley, seniorrådgiver i Deloitte, deler egne refleksjoner på hvordan CFO-er bør engasjere seg i investormiljøet og hvordan de kan vurdere hvor effektivt IR-teamet er. I følge Charles kjennetegnes et sterkt IR-team av et bredt spekter av kompetanser som sikrer at CEO og CFO lykkes i å kommunisere en klar og konsistent historie.    

Les mer »

 

Mitigating the Threat of Fraud, Corruption and Financial Damage

Hvert år taper den typiske bedrift 5% av sine inntekter som følge av svindel gjennom for eksempel underslag, korrupsjon og bestikkelser, samt tyveri av intellektuell eiendom. Av den grunn bør styret løpende vurdere risiko for svindel og korrupsjon i sin organisasjon og følge opp relevante problemstillinger godt nok til å stille de riktige spørsmålene til ledelsen. I denne artikkelen kan du lære mer om hvordan et styre kan adressere risiko for svindel ved å forstå nøkkelkomponenter i effektive anti-svindel og -korrupsjonsprogrammer. 

Les mer »

 

Protecting Brand and Reputation: Getting It Right from the Get Go

I tråd med at markedet blir mer konkurransedyktig må organisasjoner være i stand til å stole på styrken av egen merkevare og omdømme for å kunne tiltrekke seg og beholde kunder, samarbeidspartnere, ansatte og investorer. Likevel blir risikostyring av merkevare og omdømme ofte nedprioritert inntil en hendelse eller krise oppstår. Keri Calagna, rådgiver i Deloitte, deler ledende praksis knyttet til håndtering av kriser. Keri presenterer et formelt og proaktivt program for styring av merkevare og omdømme, bruk av tilsynskomité, og drøfter viktigheten av å ha en risikofokusert kultur. 

Les mer »

 

CFO Transitions Playbook, Part 1: How to Make the Most of the First 90 Days

Ifølge en studie gjennomført av Deloitte’s CFO-program i USA finnes det ingen «standard» oppskrift for å bli CFO og heller  ingen magisk formel for suksess. Uavhengig av hvordan prosessen starter, møter enhver ny CFO utfordringen med å lære og forstå deres virksomheten; hvem som er kritiske spillere og interessenter, hvilke sentrale problemstillinger virksomheten overfor og hvilke potensielle konsekvenser disse har. Oppstartsfasen, som typisk strekker seg over tre måneder, preges av krevende og viktige oppgaver. Lær mer om hvordan du som ny CFO bør navigere dine tre første måneder i selskapet for å sikre en vellykket overgang.  

Les mer »

 

CFO Transitions Playbook, Part 2: The 180-Day Agenda

Som nyutnevnt CFO bør det ved oppstart utarbeides en seks-måneders plan som tar sikte på å etablere deg som CFO i selskapet. En studie gjennomført av Deloitte’s CFO-program i USA viser at det er kritisk at nye CFO-er har en klar plan over hvilke aktiviteter som skal gjennomføres i denne perioden. Intervjuer med mer enn 20 CFO-er indikerer at det å identifisere potensielle «tidlige seire», rekruttere og fornye talentbasen, etablere en langsiktig visjon og kommunisere valgt agenda er blant de viktigste oppgavene nye CFO-er bør utføre i løpet av sine første seks måneder i et nytt selskap. 

Les mer »

 

CFO Transitions Playbook, Part 3: Making a Difference

Dersom de første 180 dagene som ny CFO bør brukes til å bli kjent med selskapet, lage en klar plan for hvilke aktiviteter som skal gjennomføres og få på plass riktig team, bør fokuset de neste tolv månedene – og utover – være å utgjøre en forskjell for organisasjonen. En studie gjennomført av Deloitte identifiserte de viktigste overgangsfasene som alle CFO-er møter i løpet av sitt første år som ny CFO. Lær mer om disse fasene og ulike aktiviteter som kan hjelpe CFO-er å dra nytte av sine ressurser for å gjennomføre sentrale tiltak i organisasjonen.  

Les mer »

Var denne siden nyttig?