Artikkel

CFO-nyheter

Juni 2015

Her er artikler som er relevante for CFO, med temaer innen fisjoner, fusjoner og oppkjøp, strategiprosess, teknologi, arbeidsrollen og skattefunksjonen.

Better break-ups: The art of the divestiture

I sin rolle som en katalysator for å realisere og maksimere aksjonærverdier ser CFO-er i økende grad til spin-offs -  etableringen av et nytt selskap ut fra eksisterende forretningsenheter. I denne utgaven av CFO Insights utdyper man fire lærdommer CFO-er bør ta hensyn til ved spin-offs for å sikre en vellykket prosess.

Les mer »

Five Factors for Effective M&A Integration: Survey Report

Nesten 75% av selskaper som gjennomfør en M&A transaksjon går inn i prosessen med en formell integrasjonsstrategi, men hvor mange klarer å følge denne for å sikre en vellykket integrasjon? Deloitte har gjennomført en undersøkelse av mer enn 800 ledere hvor det fremkommer at 30% av M&A integrasjoner mislykkes. Undersøkelsen avdekker vanlige fallgruver som bør unngås samt kritiske faktorer for å gjennomføre vellykkede integrasjonsprosesser. Det fremkommer at aspekter som ofte overses i planleggingsprosessen relaterer seg til opplæring av personal og involvering av linjeledelsen i beslutninger.

Les mer »

The Strategist CFO: Four Orientations for Engaging in the Strategy Process

CEO-er og styret ønsker i større grad at CFO-er har en aktiv rolle i å forme strategien til selskapet, men når man spør dem hva de ønsker fra en strategisk CFO varierer svarene i stor grad. Ved å introdusere et rammeverk avgrenset til fire fokusområder i CFO-modellen vil man øke forståelsen for CFO-ens strategrolle, samt legge til rette for en vellykket reorientering og gjennomføring av strategien. Det er også viktig å forstå hvordan hver tilnærming er et valg i forhold til omfang av CFO-ens rolle, og grad av involvering i strategiprosessen.

Les mer »

Technology Innovations and Trends for the CFO’s Toolkit

Teknologisk innovasjon, som f.eks. Cloud, Big Data, Business Analytics og verktøy for samhandling gjennom sosiale medier, er i ferd med å endre hvordan økonomiavdelingen opererer i dag, og vil trolig endre måten man vil jobbe på i fremtiden. CFO-er kan dra nytte av disse innovasjonene for å fremme nye muligheteri økonomiavdelingen til å levere innsikt, understøtte selskapsstrategien og bidra til økt samhandling internt i organisasjonen.

Les mer »

Congratulations on Your Promotion; Now Give up Your Old Job

Intern forfremmelse til nye lederroller byr ofte på to valg som kan bidra til en sub-optimalisering i forhold til tid og kredibilitet: fortsette med de gamle ansvarsområdene i en utvidet tidsperiode og en overestimering av talentene i sitt nye team. Begge aspektene kan utgjøre en hindring for en vellykket overgang til den nye rollen, og etterfølgende gjennomføring av de nye ansvarsområdene. Les om hvordan man proaktivt kan forebygge disse risikoelementene, og hvordan man bør fokusere på sin egen overgang langs dimensjonene tid, talent og relasjoner.

Les mer »

Transforming the Tax Function into a Strategic Business Partner

Organisasjoner har begynt å transformere sine skatteavdelinger til strategiske forretningspartnere på tvers av organisasjonen i større grad, som følge av den økende globaliseringen og kravene dette medfører. Til tross for at ledere for skatteavdelinger sitter i en gunstig posisjon i forhold til å drive transformasjon, trenger de fortsatt støtte fra CFO-er og andre interessenter. Deloitte fremhever seks steg for å sikre et effektivt transformasjonsprogram av skatteavdelingen, inkludert utvikling av visjonen til den fremtidige skatteavdelingen og hvordan man sikrer «buy-in» fra interessenter.

Les mer »

Investoraktivisme

Investorer utøver allerede et mer aktivt eierskap i dagens marked, og de nøler ikke med, høylytt eller diskret, å komme med kritiske spørsmål og synspunkter rettet til ledelsen og styret om hvordan selskapet drives. Må dette nødvendigvis oppleves som noe negativt? Kort fortalt: nei. Studier viser at investoraktivisme oftest er «vennlig», men det fordrer at selskapet er godt forberedt og møter sine investorer på en proaktiv, konstruktiv og god måte.

Les mer »

Var denne siden nyttig?