Artikkel

CFO Insights

Nyheter

CFO-rollen er i stadig utvikling. Hver måned gir Deloitte deg et knippe artikler som utforsker trender og gir deg innsikt i hva som påvirker CFO-funksjonen.

Hold deg oppdatert: Meld deg på CFO-nyhetsbrevet

CFO nyheter desember 2021

De to første pillarene i EU-taksonomien innføres fra og med 1. januar 2022. Virksomheter som omfattes av taksonomien kan derfor rapportere på økonomiske aktiviteter klassifisert som «bærekraftige» fra nyttår, med hensyn til ulike tekniske terskelverdier innenfor hhv. begrensing av og tilpasning til klimaendringene.

Les CFO-nyheter for desember her

CFO nyheter oktober 2021

Stadig flere virksomheter går over til et integrert tankesett og en integrert rapport ved å følge veiledningene fra International Integrated Reporting Council (IIRC). Deloitte har publisert et veikart for hvordan en virksomhet kan implementere et integrert tankesett og presentere en integrert rapport med fokus på langsiktig verdiskaping utover den rent finansielle verdiskapingen. 

Les CFO-nyheter for oktober her

CFO nyheter september 2021

I denne utgaven av CFO Insights forklarer vi hvorfor en strategi med grenseoverskridende cybersikkerhet er avgjørende, hvilke utfordringer CFO’ene kan forvente å møte i implementeringen, og hvordan de kan få størst nytte av investeringene innen cybersikkerhet. 

Les CFO-nyheter for september her

CFO nyheter august 2021

Covid-19 har hatt en destabiliserende virkning på hvordan vi ser framtiden og tradisjonelle planleggingsprosesser, der fortiden predikerer fremtiden, er passé. I denne utgaven av CFO Insights ser vi på hvordan innovasjon basert på kunstig intelligens kan ha stor verdi for å forstå komplekse problemer og situasjoner, og dermed støtte den strategiske planleggingsprosessen

Les CFO-nyheter for august her

CFO nyheter juni 2021

I denne utgaven av CFO Insights ser vi på hvordan økonomiledere kan analysere og diagnostisere hva det er som gjør at teamet deres ikke fungerer optimalt. Videre ser vi på hvilke muligheter man har for å forme teamet sitt til å bli en mer effektiv og velfungerende enhet.

Les CFO-nyheter for juni her

CFO nyheter mai 2021

Gjennom det siste året har CFOer fått utvidede roller og større ansvar, spesielt på grunn av Covid-19. Dette har også medført endringer for controllere og deres rolle. I denne utgaven av CFO Insights ser vi på hva som har står på agendaen til controllerne for 2021 og fremover, samt hvordan de kan bidra til å skape mer verdi for CFOer og selskapet.

Les CFO-nyheter for mai her

CFO-nyheter april 2021

Som et resultat av pandemien har forsyningskjeden og risikoområder knyttet til denne havnet høyt på prioriteringslisten hos mange CFOer. I denne utgaven av CFO Insights ser vi på hvordan man kan jobbe mot en resilient forsyningskjede. 

Les CFO-nyheter for april her

CFO-nyheter februar 2021

Les mer om Bitcoin, hvordan tillit kan drive verdi og hvordan økonomien vil se ut etter covid-19 i denne månedens CFO-nyheter. Vi går også gjennom hvordan man kan ta en ultimate beslutningen, og hva det har med emosjonell besvissthet å gjøre.

Les CFO-nyheter for februar her

CFO-nyheter januar 2021

I denne månedens CFO-nyheter kan du lese om hvorfor CFO-er bør vurdere hvordan kunstig intelligens kan forandre og forbedre forretningsmodellen deres, og hvordan man legger grunnlaget for bruken av kunstig intelligens. Vi snakker også om hvordan Blockchain påvirker internkontroller relatert til finansiell rapportering. 

Les CFO-nyheter for januar her

Var denne siden nyttig?