Klarer CFO overgangen til en digital verden?

Artikkel

Klarer CFO overgangen til en digital verden?

Digitale «disruptors» vil endre hvordan økonomifunksjonen jobber og hvilke leveranser som produseres. CFO og økonomifunksjonen må bli mer strategiske og fleksible når det gjelder å møte økte krav, både fra eksterne og interne interessenter. Hvordan CFO forholder seg til digitalisering og å bygge framtidens organisasjon og kompetanse vil bestemme økonomifunksjonens fremtid.

Forretningsmodeller går fra å være produkt- eller tjenestebaserte til å bli digitale, tilgjengelige datavolumer øker eksplosivt, og det er større økonomisk usikkerhet i en verden i stadig endring. Dette medfører stadig flere forventninger og krav fra virksomheten når det gjelder å raskt motta relevant, objektiv og konsistent informasjon samt analyser som gir strategisk innsikt. Teknologi, eller digitale verktøy, spiller en grunnleggende rolle i hvordan økonomifunksjonen vil levere verdi nå og i fremtiden. Vi kan for eksempel nevne robotteknologi, visualisering, skybasert teknologi, in-memory, kunstig intelligens og blockchain.

For at økonomifunksjonen skal kunne bli en virkelig forretningspartner som utnytter tilgjengelige verktøy optimalt, er det helt nødvendig å skape en organisasjon som ansetter, utvikler og beholder de rette menneskene med den riktige kompetansen. Hva skal til for å hjelpe de ansatte til å lykkes også i en digital verden, og hvilke nye metoder trengs i rekruttering og utvikling av ansatte?

Fire temaer er særskilt relevante i denne sammenhengen:

Lederskap: Digital transformasjon krever ledere som klarer å forandre, lede og utvikle i et eksponentielt tempo. Endring skjer ikke uten godt lederskap og i økonomifunksjonen er CFOs rolle som leder uunnværlig. CFO må være tydelig på sin visjon for fremtiden, klar på prioriteringer og strategi, og legge en plan for hvordan målene skal nås. CFO må «eie» sin talentstrategi og lede talentutviklingen i økonomifunksjonen.

Kultur: CFO må vurdere hvor forberedt økonomifunksjonen er på et skifte til en digital modell. Kulturell forankring og klare ambisjoner gir ansatte mulighet til å flytte grenser og skape innovasjon. Nyere generasjoner tenderer mot å foretrekke mer nyskapning og utvikling, og med hver ansettelse har økonomifunksjonen muligheten til å forberede seg på den digitale virkeligheten. Forskning viser at «millennials» vil utgjøre 75 % av arbeidsstokken innen 2025. Som digitale innfødte forventer de at teknologi som er tilgjengelig og brukervennlig er en integrert del av arbeidshverdagen. De ønsker ikke å jobbe et sted som ikke er «cutting edge» eller som ikke gir dem mulighet til å lære, vokse og være innovative.

Kompetanse: Kompetansen og kunnskapen som behøves i den digitale økonomifunksjonen er annerledes enn den som kjennetegner en mer tradisjonell økonomifunksjon. Det er behov for solid teknologi- og «data science»-kunnskap så vel som en dyp forretningsforståelse. Den transaksjonelle delen av økonomifunksjonens rolle vil i stor grad automatiseres, og arbeidet vil bli mer prosjektbasert og kreve en annen type forståelse og måte å jobbe på.

Engasjement: Engasjement går på hva som må til for at de ansatte skal bli fullt ut fokusert å nå målene: å skape engasjement og inspirere de ansatte er en viktig ingrediens i en digital organisasjon. For å oppnå dette må de ansatte ha muligheten til å nå sine mål, de må se sin plass som en del av helheten, og deres bidrag må anerkjennes. Der kultur er «hvordan vi gjør ting her», er engasjement «hvordan det føles».

Ved å ta en «business as usual»-holdning til endringene som nå skjer vil økonomifunksjonen raskt bli frakjørt og miste sin relevans. Dersom CFO ikke tar en ledende rolle i digitaliseringen og sørger for at organisasjonen har tilstrekkelig og riktig kompetanse og fleksibilitet, er det en risiko for at økonomifunksjonen vil være utdatert om få år. CFO-er må ta innover seg at verden vil fortsette å endre seg i en stadig akselererende fart. Ved å være i førersetet og en pådriver til digital endring vil økonomifunksjonen være i stand til å tiltrekke seg de beste talentene og bidra til verdiskapning også i fremtiden. Organisasjoner som lykkes vil ha en økonomifunksjon som lykkes.

Kilder: “The talent crunch in finance: Bridging the digital divide (Deloitte Development LLC, 2017)”; “Crunch Time: Finance in a Digital World (Deloitte Development LLC, 2016)”

Var denne siden nyttig?