Artikkel

På CFO-ens bord

September 2015

Her er artikler som er relevante for CFO, med temaer innen transformasjon, strategi, lederbytte, ny teknologi og talent.

Navigating Change: How CFOs Can Effectively Drive Transformation

CFO-en forventes i økende grad å samarbeide med CEO om å være en pådriver for endring og transformasjon i organisasjonen. Likevel ser man at mange CFO-er er dårlig rustet til å «se forbi tallene», noe som kan være et hinder for å gjennomføre effektive transformasjonsprogram. Les om hvordan man kan identifisere kilder for motstand til endring, og hvilke verktøy CFO-en kan bruke for å effektivt støtte og influere endring i organisasjonen.

Les mer »

Rethinking the CFO’s Role as Strategist

CEO og styret ønsker i økende grad at CFO-en fungerer som en aktiv strategisk sparringspartner som er med på å forme selskapsstrategien og som samtidig opprettholder en effektiv økonomifunksjonen som leverer riktige tall til rett tid. Hvordan bør CFO-en orientere seg for å understøtte strategien på en effektiv måte? Les om fire mulige orienteringer CFO-en har til rådighet når det gjelder å engasjere seg i strategiprosessen –respondent, challenger, architect eller transformer

Les mer »

Protecting Your Time in Executive Transitions

Lederbytter kan være krevende, også for ledere med lang fartstid. En leder som blir hentet inn eksternt trenger tid for å etablere relasjoner, lære organisasjonen og kulturen å kjenne, samt tilegne seg spesifikk kunnskap som rollen krever. Tiden man har til disposisjon er begrenset, så det er viktig at man klarer å prioritere riktig. Les om noen strategier ledere bruker for å håndtere tidspresset og dermed øke arbeidskapasiteten gjennom å få oversikt, planlegge, legge opp og følge rutiner, samt delegere.

Les mer »

Raising the Bar on Finance’s Ability to Partner with the Business

I følge Deloitte CFO Signals™ (2Q2015) har mange CFO-er utfordringer med å imøtekomme de økte kravene som organisasjonen stiller til økonomiavdelingen. Denne artikkelen diskuterer hvordan ny teknologi medfører behov for bedre ferdigheter innen dataanalyse og kommunikasjon slik at ansatte i økonomifunksjonen skal kunne møte organisasjonens behov og fylle rollen som en strategisk støttespillere.

Les mer »

Unlocking the secrets of employee engagement

Dagens arbeidstakere har en økt forhandlingsmakt, arbeidsmarkedet blir mer og mer transparent, og det er hard konkurranse om å tiltrekke seg de beste talentene. I denne utgaven av Deloitte CFO Insights diskuterer vi hvordan den tradisjonelle «arbeidskontrakten» med ansatte har blitt radikalt endret, og hvorfor selskap bør fokusere på å bygge en «uimotståelig» organisasjon.

Les mer »

Var denne siden nyttig?