CFO-nyheter – september 2016

Artikkel

CFO-nyheter – september 2016

Les mer om blant annet krisehåndtering, endring av forretningsmodeller, due diligence og M&A, og bruken av analytics for å generere verdier.

What’s keeping CFOs awake in 2016?

I siste utgave av CFO Insight presenteres 10 bekymringer som illustrerer bredden i utfordringer som CFO-er står overfor i dag. CFO-er må tilpasse seg en mer kompleks rolle og samtidig tenke mer taktisk og defensivt i møte med global volatilitet og høy usikkerhet. Selv om dagens situasjon er krevende, representerer det også en mulighet for CFO-er til å anvende sitt brede perspektiv og sin spesialiserte økonomikunnskap for å drive sine organisasjoner fremover.

Les mer »

 

In (and Out of) Crisis: William Roper, CFO, Human Longevity Inc.

William Roper, CFO i Human Longevity Inc. og tidligere CEO i Verisign Inc., deler erfaringer fra da han trådte inn i rollen som CEO i Verisign i 2007 midt under anklagene om tilbakedatering av aksjeopsjoner. I denne artikkelen får du tilgang til en podcast hvor William Roper og Michael Kearney (partner i Deloitte) diskuterer jakten på den «rette» lederen og teammedlemmer som effektivt håndterer en kritisk situasjon, gjennom ærlig og tydelig kommunikasjon og forpliktelse.

Les mer »

 

Business Model and Operational Changes Demand a Fresh Look at Accountability and Decision Rights

Å endre forretningsmodeller og innsats for å kontrollere kostnader relatert til global drift og fellestjenester kan forstyrre hvordan organisasjoner fungerer og skape forvirring rundt hvordan kostnader, inntekter og ytelse spores og måles. Steven Ehrenhalt (leder av Finance Transformation i Deloitte Consulting LLP) og Jonathan Englert (manager i Deloitte Consulting LLP) forklarer hvordan slik usikkerhet kan skape uklarhet i ansvarsområder og hvordan CFO-er gjennom å etablere en klar beslutningsmyndighet i organisasjonen kan bidra til å øke ansvarlighet for prestasjonsledelse.

Les mer »

 

Strengthening the Board’s Role in M&A Due Diligence

M&A-aktivitet kan ha betydelig innvirkning på aksjonærverdier. Av den grunn er det kritisk at styret involverer seg i due diligence-prosesser. Likevel tyder en fersk undersøkelse på at styrer ikke er så involvert i prosessen som de burde være. Av 3200 respondenter svarer 50,2 % at de oppfatter due diligence som avgjørende for å lykkes i en transaksjon, mens 9,6 % svarer at de ikke har en prosess for due diligence som involverer styret. Bli kjent med hvilke spørsmål styret bør vurdere i arbeidet med å definere sin tilsynsrolle i due diligence-prosesser.

Les mer »

Seminar: Slik blir nordiske selskaper best på lønnsomhets-forbedring

Deloitte inviterer til seminar med vår globale leder innen kostnadsreduksjon, Omar Aguilar. Han har mer enn 25 års erfaring med lønnsomhetsforbedring i multinasjonale og globale selskaper i USA og Latin-Amerika.

Når:
28. oktober 2016
08.30* - 10.30
*Frokost serveres fra 08.00

Hvor:
Deloittehuset
Dronning Eufemias Gate 14
0191 Oslo

Meld deg på

For Life and Annuity Insurance CFOs: Using Analytics to Generate Value

For CFO-er innen livs- og livrenteforsikring kan det å dra nytte av data analytics bidra til å adressere og håndtere en rekke forretningsmessige utfordringer som «empowered consumers», talent-gap og driftsforstyrrelser. Data analytics kan videre gi virksomheten datadreven innsikt og potensielt bidra til at økonomiavdelingen i større grad tar rollen som strategisk pådriver, utover sine tradisjonelle oppgaver. I denne artikkelen kan du lære mer om samspillet mellom økonomifunksjoner og data analytics.

Les mer »

The Importance of Communicating in Plain English: Joseph Simon, CFO of Moelis & Company

Investeringsbanksektoren kan fremstå som svært kompleks. Av den grunn vektlegger Joseph Simon (CEO og CFO i Moelis & Company) viktigheten av kommunisere økonomiske resultater og relaterte konsekvenser på en enkel og tydelig måte. Joseph deler i denne artikkelen hvordan han styrer en økonomifunksjon med et gründer-tankesett, og hvilken betydning kultur og samarbeid har for en økonomifunksjon. Joseph forteller også om verdien av å rekruttere talenter som kan hjelpe økonomifunksjonen til å i større grad ta rollen som strategisk partner.

Les mer »

More CFOs Prioritize Revenue Growth and Investment Over Cost Reduction: CFO Signals

Deloittes siste globale CFO-undersøkelse viser at selskaper i andre kvartal er mer opptatt av omsetningsvekst og investeringer enn kostnadsreduksjon. Undersøkelsen viser også at selskaper foretrekker å investere penger mer enn å dele ut utbytte til aksjonærer, organisk vekst mer enn oppkjøp/fusjonering og eksisterende geografiske områder mer enn nye.

Les mer »

Var denne siden nyttig?