Artikkel

CFO Survey - Q1 2020

COVID-19 spesial

Ikke siden det sterke fallet i oljeprisen i 2016 har vi observert et større negativt utslag i CFO-indeksen enn for 1. kvartal 2020. Den negative utviklingen er primært forårsaket av pandemien som herjer verden over, som vil ha betydelige ringvirkninger for både norsk og internasjonal økonomi.

Målgruppen for undersøkelsen er finansdirektører i de største selskapene, på tvers av bransjer, i Norge. Målet med undersøkelsen er å få et innblikk i utviklingen av finansdirektørenes syn på økonomiske perspektiver, som blant annet inkluderer deres syn på risiko, finansiering og potensiell inntekstsvekst eller nedgang for selskapet i nærmeste fremtid.

Som følge av den økende pessimismen medført av COVID-19, og signifikante endringer som påvirker CFO-ene sine svar fra en dag til en annen, observerer vi at datagrunnlaget ikke danner et representativt bilde av norske finansdirektørers persepsjon av fremtidige markedsutsikter. Vi valgte derfor å ikke gå inn i detaljanalyse av CFO-indeksen denne gangen, men gjengir hovedkonklusjonen, den overordnede CFO-indeksen.

Vi har sett på forventningene CFO-ene har til selskapets økonomiske posisjon fremover, opp mot utviklingen i OSEBX, oljeprisen og antall medieoppslag relatert til COVID-19 som en indikator på krisens utvikling. 

CFO Survey Q1 2020

Last ned her

Undersøkelsen tyder på at CFO-ene reagerer etter børsen, men før "folk flest"


* Deloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

Var denne siden nyttig?