Artikkel

Respons på økonomiske utfordringer i en krisesituasjon

COVID-19 respons: Tiltak for økt likviditet 

Utviklingen går veldig raskt, og vi ser allerede tilfeller av både lønnsomme og veldrevne selskaper som trenger å iverksette drastiske tiltak for å overleve. I denne artikkelen gir vi noen råd om hvordan man kan håndtere de økonomiske effektene av covid-19 for å sikre virksomheten de neste fire ukene, og deretter de neste tre månedene.

Publisert 20. mars 2020

På kort sikt blir virksomheten i sektorer som luftfart, detaljhandel, fritidsaktiviteter og hotell og restaurant kraftig redusert som følge av lokal og global nedstenging. Mange andre sektorer opplever også dramatiske og alvorlige utfordringer. Samtidig som virksomhetene må jobbe for å opprettholde det grunnlaget som gjorde dem til en suksess i utgangspunktet, er det nå avgjørende å tenke overlevelse.

Det er mange tiltak virksomhetene kan iverksette. Vi har trukket fram noen som handler om å forbedre likviditeten på kort sikt, for å sikre tilstrekkelige betalingsmidler og håndtere eksistensiell risiko.

Les videre for råd om kontantstrøm, involvering av interessenter, finansieringsløsninger, beredskapsplanlegging og kontrakter. Du kan også laste ned denne teksten som en PDF-side via lenken til høyre.

 

 

KONTANTSTRØM

Lag prognose på kontantstrømmen i sanntid
 • 13 ukers kontantstrøm med daglig oversikt de neste 2-4 ukene
 • Oversikt over viktigste inn- og utbetalinger fra et 80/20-synspunkt
 • Fleksibilitet i forutsetninger basert på nyeste informasjon
 • Nedsidescenarioer for de neste 3-6 månedene
 • Motvirkende tiltak og når det kan bli nødvendig å gjennomføre dem
 • Vær fleksibel ettersom situasjonen er svært dynamisk

COVID-19 liquidity and cash response

Download one pager
Hvis det handler om å overleve, er ingenting hellig
 • Stans all bruk av disponible midler
 • Utsett alle investeringer (utvidelser)
 • Gjør kostnadsgrunnlaget mer fleksibelt:

   - Reduser antall kontraktører for å reflektere aktivitet

   - Vurder ubetalt permisjon eller midlertidige permitteringer for fast ansatte 
     (basert på lokalt regelverk)

   - Ansettelsesstopp

   - Betalingsutsettelse på store leieavtaler

   - Planlegging for redusert/stans i aktivitet

 • Søk støtte fra større/mer robuste leverandører og kunder
 • Utnytt tiltak fra myndighetene der du har virksomhet
 • Utsett dekning av framtidig pensjonsunderskudd
Sørg for STRAMT grep om likvide midler
 • Bare en person som godkjenner utbetalinger (f.eks. økonomisjef/CFO)
 • Jevnlige (virtuelle) møter om hvilke utbetalinger som skal prioriteres
 • Prioritere forretningskritiske utgifter
 • Sikre samsvar mellom inn- og utbetalinger
 • Vurdere å redusere frekvensen på utbetalinger
 • Tilby rabatt ved tidlig innbetaling - fokus på likviditet, ikke lønnsomhet

INVOLVERING AV INTERESSENTER

Sørg for regelmessig kommunikasjon med alle dine viktigste interessenter

Långivere, aksjonærer, ansatte, leverandører – inkludert huseiere, kunder og myndigheter f.eks. skattemyndigheter, tilsynsmyndigheter osv.

 

FINANSIERINGSLØSNINGER

 • Utnytt alle finansieringskilder fullt ut − mange selskaper har allerede gjort det
 • Utnytt all støtte fra myndighetene som er tilgjengelig der driftsenhetene er lokalisert
 • Søk støtte fra eksisterende finansieringskilder, som långivere og aksjonærer
 • Nye finansieringsmuligheter som kan stille på kort varsel: lån med sikkerhet i eiendeler, og alternative långivere
 • Mange aktører er klare til å yte lån i covid-19-situasjonen
 • Fremskyndet M&A: gjennomføring utenom “normal” tidsplan

 

BEREDSKAPSPLANLEGGING

 • Gjennomgå juridisk enhetsstruktur for å finne lommer av verdi
 • Skaff oversikt over risiko og sterke sider i balansen
 • Skaff oversikt over kritiske eiendeler, kontrakter, kunder og leverandører
 • Finn ut om enheter kan skilles ut for å beskytte verdier
 • Vurder konkursprosesser for å beskytte virksomhet eller fullføre et salg dersom framtiden står på spill

 

KONTRAKTER

Sørg for at du

 • oppfyller kontraktsfestede krav der det er mulig
 • planlegger for og iverksetter motvirkende tiltak i forbindelse med eventuelle vesentlige kontraktsbrudd

 

Kontakt senior rådgivere fra Financial Advisory:

Var denne siden nyttig?